Bestyrelsen

CSV Kolding har en bestyrelse bestående af repræsentanter fra handicaporganisationer, lokalpolitikere, kursist- og elevrepræsentanter samt CSV's medarbejdere. Derudover deltager CSV's ledelse på bestyrelsesmøderne.

 

Bestyrelsen mødes fem gange i løbet af et undervisningsår.

 

Bestyrelsesmøder i 2018/19

Torsdag d. 12. april 2018, kl. 16.00 - 18.00
Torsdag d. 14. juni 2018, kl. 16.00 - 18.00

Mødedatoer for efteråret 2018 kommer snart!