STU Christiansfeld har hjemme på adressen Kongensgade 34, 6070 Christiansfeld.