GEIR8619 AB 633x422

Få artiklen læst højt:

 

 

STU'en er en treårig ungdomsuddannelse for unge, der ikke vil kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte.

 

Eleverne på STU Christiansfeld adskiller sig fra eleverne på STU Kolding ved at have et større støtte- og plejebehov. Eleverne har forskellige typer af fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser samt kommunikative udfordringer.

 

Der er tale om meget forskellige elever. Fælles for dem er, at det er unge mennesker med ressourcer, drømme og håb for fremtiden. På STU'en har vi øje for den enkelte og skaber rum for personens ressourcer og ønsker.

 

Fokus er på at øge elevens mulighed for at tage aktiv del i det samfund, de er en del af. At styrke graden af deres selvstændighed og udvikle blandt andet de personlige, sociale og kommunikative kompetencer.

 

GEIR8566 AB 633x422

 

Undervisningen (eksempler)

Idræt

 • Motionsrum
 • Cykling
 • Gåture

 

Ergoterapeutisk træning

 • Sansestimulering (eks. snoezel rum, massage, fodbad, kuglebassin)
 • Oralmotorisk træning (at arbejde med mundens muskulatur og funktion)
 • Motorik og bevægelse
 • Individuelle fokusforløb med de 7 sanser (følesans, muskel-led sans, balancesans, høresans, lugtesans, smagssans og synssans)

 

Sang og musik

 • Appellerer til følelser og samhørighed
 • Rytmisk fornemmelse
 • Opmærksomhed på at være i et fællesskab
 • Evne at være i fokus

 

Kommunikationsundervisning

 • Ved hjælp af skrive- og læseteknologier styrke elevernes udtryksformer og derved mulighed for større grad af selvstændighed
 • ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation) at give den kommunikativt udfordrede elev et sprog, så eleven forstås af sin omverden

 

Eksempler på ASK - Alternativ Supplerende Kommunikation:

 • Forskellige former for kommunikationsbøger
 • TTT (Tegn til Tale)
 • Forskellige former for talemaskiner
 • Partnerstøttet scanning
 • Alternative betjeningsformer

 

Praktisk læring

 • ADL (almindelig daglig livsførelse) er almindelige dagligdagsrutiner som at sætte på plads, handle, madlavning, hygiejne mm.
 • Værkstedsfag (sløjd, køkken, krea mv.)
 • Ekskursioner

 

Social læring

 • Venner, kærester og seksualitet
 • Strategier til at være del af et socialt fællesskab

 

GEIR8820 AB 633x422

Undervisning foregår med udgangspunkt i elevens individuelle forudsætninger og målsætninger. Der arbejdes med sanseindtryk, kompenserende undervisning, rammer, struktur og forudsigelighed. 

Progression og succes sker i samarbejde med den enkelte elev.

 

Klik på brochurerne for at læse STU's seksualpolitik:

Seksualpolitik 2018 eleverne forside      Seksualpolitik 2018 - Medarbejderne

 

Vil du vide mere om uddannelsen på CSV, så kontakt:

Afdelingsleder Gitte Jensen

Gitte Jensen 130x173

 

 

 

 

 

 

 

Teamleder Trine Elbirk

Trine Elbirk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder fra vores hverdag

GEIR8366 AB 633x422

 

GEIR8267 AB 633x422

 

philipikuglebad 633x648

 

GEIR0203 AC 633x422

 

ipadhygge 500x666

 

GEIR8454 AB 633x422

 

GEIR0154 AC 633x422

 

Jumpingfitness 633x245