CSV Kolding kan i år fejre 30 års fødselsdag. I 1988 blev dørene for første gang åbnet til det, der dengang hed ”Skovgården”. Et undervisningstilbud etableret af Vejle Amt målrettet personer med udviklingshandicap og psykisk sårbarhed.  

Siden er det gået slag i slag. Målgruppen har udviklet og ændret sig til at være en bred skare af unge og voksne med meget varierede udfordringer og forskellige forudsætninger for læring.

CSV er i dag en helt anden størrelse end for 30 år siden - men alligevel er kernen stadig den samme. Det handler om undervisning, vejledning og rådgivning. Unge og voksne, der udvikler faglige, personlige, kommunikative og sociale kompetencer med det formål at kunne varetage et job, tage en ordinær uddannelse og i det hele taget leve et aktivt og indholdsrigt liv.

For CSV handler det om at skabe selvstændighed, værdi og lige muligheder.

Organisatorisk er CSV placeret i Børne- og uddannelsesforvaltningen, men i dagligdagen er vi i berøring med alle sider af kommunen. En meget lang liste over samarbejdspartnere indeholder blandt andet Jobcenter, UU, Cortex, uddannelsesinstitutioner, plejecentre, bosteder, Hjælpemiddelafdelingen og mange flere. Tværgående samarbejde hvor CSV’s bidrag blandt andet er den kompenserende undervisning med udgangspunkt i den enkeltes situation.

 

30 foranderlige år

Der har undervejs været mange skelsættende begivenheder. Overgangen fra amtslig til kommunal i forbindelse med kommunalreformen. Etableringen af Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse i 2007, hvor 23 unge mennesker blev budt velkommen til en treårig ungdomsuddannelse. I 2013 og i 2015 var der igen forandring i luften. Her hjemtog Kolding Kommune i lighed med mange andre kommuner de indsatser for mennesker med tale-, høre- og synsudfordringer, som indtil da havde været løst hos Center for Hjælpemidler og Kommunikation i Vejle.

Det betød nye faggrupper som synskonsulenter, audiologopæder og talepædagoger og nye synergieffekter mellem deres ekspertområder og undervisernes faglighed inden for specialundervisning.

Der kommer hele tiden nye specialiserede indsatser, der skal sikre, at CSV fortsat er relevant for borgere i Kolding Kommune. Som eksempel strukturhold for psykisk sårbare unge, der støttes i at gennemføre deres ordinære uddannelse. Eller et tværfagligt tilbud for mennesker med langvarige følgevirkninger efter hjernerystelse.

  

Hoere 600x400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STU 600x400