CSV Kolding og Hjernerystelsesforeningen arrangerer i fællesskab et foredrag om langvarige følger efter hjernerystelse.

Arrangementet er onsdag d. 13. marts fra kl. 17.00 - 19.00 på Skovvejen 1B i Kolding og tilmelding sker via Hjernerystelsesforeningens hjemmeside.

Foredragsholder er cand. psych. Dorte Jacobsen, der er ansat som neuropsykolog ved CSV Kolding. Hun er tilknyttet et igangværende projekt vedrørende langvarige følger efter hjernerystelse hos CSV.

Et projekt, der med en tværfaglig indsats, sigter mod at fremme hjernerystelsesramtes livskvalitet og øget mestring for den gruppe, hvor symptomerne ikke forsvinder efter en kortere periode.

 

Om foredraget

Foredraget tager afsæt i viden fra nyeste forskning samt praktiske erfaring fra det igangværende projekt ved CSV Kolding.

Ud fra et neurologisk perspektiv stilles der skarpt på de mekanismer i hjernen, som påvirkes ved en hjernerystelse – bl.a. med udgangspunkt i spørgsmål som: Hvorfor kan en hjernerystelse ikke ses på en scanning? Kan årsagen til mental træthed forklares? Hvilke konsekvenser har nedsat energi?

Et fokus vil desuden være de psykologiske reaktioner, der er i spil på vejen mod mulig bedring og nye mestringsstrategier.

Foredraget henvender sig til såvel personer med en skade, pårørende og fagfolk, der ønsker at blive klogere.

Der vil være mulighed for at stille generelle spørgsmål under og efter foredraget.

 

Praktiske oplysninger

Prisen er 40 kr. for medlemmer af Hjernerystelsesforeningen og 80 kr. for ikke-medlemmer.

Fra busterminalen ved Kolding Banegård kan følgende linjer benyttes

  • Linje 1 (mod Sygehuset – Munkevænget, med stop Lærkevej v. Rylevænget)
  • Linje 3 (mod Busterminalen – Kolding Storcenter, med stop Nørremarksvej)
  • Linje 5 (mod Nørregyde v. Bramdrup Kirke, med stop ved Skovvejen v. gymnasiet)

I bil vil der ved CSV Kolding være mulighed for parkering - du skal registrere din nummerplade ved indgangen.

Foredraget har en varighed på 2 timer. Undervejs afholdes to pauser á 15 minutter. I pausen er der stillezone i salen. Samtale vil derfor foregå i et andet lokale, hvor kaffe, the og vand vil være til rådighed.

Foredragsholder vil gøre brug af projektor. Ved lyd- og lysfølsomhed anbefales det derfor at medbringe solbriller og høreværn.