CSV har gennem en længere periode oplevet en stigning i henvendelser fra mennesker, der har haft en hjernerystelse og lang tid efter, stadig ikke er sig selv.

Derfor har vi udarbejdet et tværfagligt tilbud målrettet mennesker med længerevarende følgevirkninger efter hjernerystelse. På fagsprog hedder det: Postcommotionelt Syndrom (PCS).

CSV foretager en visitationssamtale for at sikre det rette tilbud specifikt tilpasset den enkelte.

Formålet er, at personen vil være i stand til igen at leve et aktivt liv – kunne passe et arbejde eller tage en uddannelse.

Der er tale om undervisning og vejledning enten som eneundervisning eller på små hold. Indholdet kan være mange ting og altid tilpasset den aktuelle situation. CSV har fx hørekonsulenter og synskonsulenter, der ved meget om lyd- og lysfølsomhed. Vi har undervisere med stor viden om hukommelsestræning, energiforvaltning og strategier for strukturhjælp i hverdagen.

 

Klik her for at blive klogere på tilbuddet