Kommunerne i trekantområdet – Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart – samarbejder om borgere med tale-, høre- og synsudfordringer. Gevinsten er, at den enkelte konsulent opnår større erfaring med små subspecialer og får et større fagligt bagland at sparre med.

Den specialiserede indsats for borgere med tale-, høre- og synsudfordringer har været på en godt 10 år lang rejse fra det amtslige, over det regionale og videre til det kommunale system.

Bekymringen har været og er stadig, at de kommunale enheder bliver så små, at fagligheden forringes, fordi der bliver langt imellem, at man støder på de mindre subspecialer. Ligesom at mindre enheder kan gøre det vanskeligt at skabe et stærkt fagligt miljø.

Det er ikke muligt for alle kommuner at have højtspecialiseret fagpersoner på alle felter. To eksempler kunne være tilbud om stemmetræning for strubeopererede personer efter kræftsygdom, eller familier, hvor barnet er født blind og skal have støtte fra børnesynskonsulent.

Stærkt samarbejde
Kommunerne i trekantområdet arbejder aktivt på at løse denne problematik ved at fordele subspecialer imellem sig og ad den vej undgå, at alle skal kunne alting. I stedet får den enkelte konsulent en større volumen af relativt ensartede sager på grund af et større fælles befolkningsgrundlag. Det betyder større rutine, erfaring og i sidste ende kvalitet i indsatsen.

På den måde opnår man det bedste fra to verdener. En indsats, der er forankret lokalt i tæt sammenhæng med de øvrige kommunale indsatser kombineret med et større opland, der sikrer den nødvendige volumen af sager på sjældne subspecialer.

Medlem af DTHS
Alle fire kommuner er tilknyttet den nationale sammenslutning DTHS (Danske tale, høre- & synsinstitutioner). Et landsdækkende fagligt netværk, der arbejder for vidensudvikling og udvikling af metoder i arbejdet med rehabilitering af borgere med tale-, høre- og synsudfordringer.

KOM Stemme Kirsten Susanne 400x267