Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne med erhvervet hjerneskade efter:

 • Hjerneblødning
 • Blodprop
 • Arbejdsskade
 • Trafikskade
 • Hjernerystelse
 • Eller anden pludselig opstået skade

Formål
At afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse. Undervisning, der skal give deltageren mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier til at omgå eller begrænse konsekvenserne af funktionsnedsættelsen.

Tilbuddet skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv samt for deltagelse i samfundslivet.

Indhold
En hjerneskade medfører næsten altid tab af kommunikative og sociale kompetencer. Derfor vil der på tværs af fag og type af funktionsnedsættelse altid være fokus i undervisningen på at afhjælpe eller begrænse betydningen af disse mistede kompetencer.

De forskellige fag som dansk, musik, kend din hjerneskade og mindfulness har på til formål at styrke livsmod og optimisme. Der arbejdes eksempelvis med koncentration, hukommelse og at udvikle kompenserende strategier i forhold til ens hjerneskade.

Testning og observation er en obligatorisk del af tilbuddet. Testning foretages af CSV’s psykolog, der har ekspertise på det neuro-psykologiske felt. Løbende opfølgningssamtaler gennem forløbet.

Undervisningen tilrettelægges individuelt på små hold. Der kan tilbydes to til otte lektioner om ugen. Kursisten visiteres for et halvt år ad gangen og maksimalt i to og et halvt år.

Målgruppe
Voksne med erhvervet hjerneskade efter:

 • Hjerneblødning
 • Blodprop
 • Arbejdsskade
 • Trafikskade
 • Hjernerystelse
 • Eller anden pludselig opstået skade

Formål
At afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse. Undervisning, der skal give deltageren mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier til at omgå eller begrænse konsekvenserne af funktionsnedsættelsen.

Tilbuddet skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv samt for deltagelse i samfundslivet.

Indhold
En hjerneskade medfører næsten altid tab af kommunikative og sociale kompetencer. Derfor vil der på tværs af fag og type af funktionsnedsættelse altid være fokus i undervisningen på at afhjælpe eller begrænse betydningen af disse mistede kompetencer.

De forskellige fag som hukommelsestræning, dansk og mediefag har til formål at styrke koncentration, hukommelse og at udvikle kompenserende strategier i forhold til ens hjerneskade.

Det kan også være et spørgsmål om at lære eller genlære forskellige kompetencer eksempelvis i forhold til IT eller at læse, forstå og gengive en tekst.

Testning og observation er en obligatorisk del af tilbuddet. Testning foretages af CSV’s psykolog, der har ekspertise på det neuro-psykologiske felt. Løbende opfølgningssamtaler gennem forløbet.

Undervisningen tilrettelægges individuelt på små hold med to til otte lektioner om ugen. Kursisten visiteres for et halvt år ad gangen og maksimalt i to og et halvt år.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne med erhvervet hjerneskade efter:

 • Hjerneblødning
 • Blodprop
 • Arbejdsskade
 • Trafikskade
 • Hjernerystelse
 • Eller anden pludselig opstået skade

Formål
At afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse. Undervisning, der skal give deltageren mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier til at omgå eller begrænse konsekvenserne af funktionsnedsættelsen.

Tilbuddet skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv samt for deltagelse i samfundslivet.

Indhold
En hjerneskade medfører næsten altid tab af kommunikative og sociale kompetencer. Derfor vil der på tværs af fag og type af funktionsnedsættelse altid være fokus i undervisningen på at afhjælpe eller begrænse betydningen af disse mistede kompetencer.

De forskellige fag som værksted, formning og køkken har til formål at styrke koncentration, hukommelse og at udvikle kompenserende strategier i forhold til ens hjerneskade.

Det kan også være et spørgsmål om at lære eller genlære forskellige kompetencer eksempelvis at lave mad, bruge sine hænder, indgå i sociale sammenhænge, finde glæden gennem en ny hobby eller lignende.

Undervisningen tilrettelægges individuelt på små hold med to til otte lektioner om ugen. Kursisten visiteres for et halvt år ad gangen og maksimalt i to og et halvt år.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne med erhvervet hjerneskade efter:

 • Hjerneblødning
 • Blodprop
 • Arbejdsskade
 • Trafikskade
 • Hjernerystelse
 • Eller anden pludselig opstået skade

Formål
At afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse. Undervisning, der skal give deltageren mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier til at omgå eller begrænse konsekvenserne af funktionsnedsættelsen.

Tilbuddet skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv samt for deltagelse i samfundslivet.

Indhold
En hjerneskade medfører næsten altid tab af kommunikative og sociale kompetencer. Derfor vil der på tværs af fag og type af funktionsnedsættelse altid være fokus i undervisningen på at afhjælpe eller begrænse betydningen af disse mistede kompetencer.

De forskellige fag som bevægelse/motion og vandgymnastik har til formål at forbedre de fysiske forudsætninger såsom balance, koordination og kropsbevidsthed. Ad den vej styrkes blandt andet evnen til at danne overblik og struktur over ens hverdag.

Fagene skal forbedre kursistens motivation for bevægelse og motion, at man eksempelvis igen tør bruge svømmehal eller de udendørsomgivelser, der er i ens nærmiljø.

Testning og observation er en obligatorisk del af tilbuddet. Testning foretages af CSV’s psykolog, der har ekspertise på det neuro-psykologiske felt. Løbende opfølgningssamtaler gennem forløbet.

Undervisningen tilrettelægges individuelt på små hold med to til otte lektioner om ugen. Kursisten visiteres for et halvt år ad gangen og maksimalt i to og et halvt år.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne, Lov om social service og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Målgruppe
Borgere med langvarige følgevirkninger efter hjernerystelse, der henvises gennem jobcentret. Jobcentret køber ydelsen hos CSV.

Formål
At afhjælpe eller begrænse generne efter hjernerystelsen, sådan at det igen bliver muligt for personen at leve et aktivt liv med job og uddannelse.

 

Indhold
Indholdet i forløbet kan bygges op alt efter det individuelle behov. Der vil enten være tale om eneundervisning eller på små hold.

Alle nye forløb begynder med en mindre neuropsykologisk udredning.

Indhold kan derudover være:

 • Undervisning hos hørekonsulent med fokus på lydfølsomhed
 • Synskonsulent med viden om lysfølsomhed
 • Synstræning ved optometrist
 • Søvnvejledning
 • Energiforvaltning og udvikle kognitive strategier
 • Kreative færdigheder
 • Let motion
 • Brug kroppen/træn hjernen i vand
 • Mindfulness og erkendelse

 

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Pårørende til voksne med erhvervet hjerneskade efter:

 • Hjerneblødning
 • Blodprop
 • Arbejdsskade
 • Trafikskade
 • Hjernerystelse
 • Eller anden pludselig opstået skade

Formål
At give pårørende til personer med en erhvervet hjerneskade indsigt i skadens konsekvenser og betydninger og ad den vej støtte dem i at udvikle strategier og redskaber til bedst muligt at håndtere situationen.

Indhold
Der arbejdes med:

 • Hjernens funktion
 • Generelle følgevirkninger af hjerneskaden (fysisk, følelsesmæssigt, kognitivt og socialt)
 • Sorg og frustration hos den pårørende
 • Ændringer i livssituationen
 • Det sociale og praktiske liv fremover
 • Netværksdannelse blandt de pårørende

Kurserne for pårørende foregår hen over tre aftner forår/efterår.