Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge og voksne med et psykisk udviklingshandicap.

Formål
Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens færdigheder og behov. Tilbuddet skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv samt for deltagelse i samfundslivet.

Kursisten er med til at sætte mål for sin egen undervisning såfremt det er muligt, ellers kan omsorgspersoner være med til at sætte disse mål.

Indhold
I undervisningen indgår fysiske, praktiske, faglige og sociale elementer med det formål at styrke elevernes selvværd og livsduelighed. Det kan være:

 • At udarbejde materiale om eget liv og nære relationer
 • At lære konflikthåndtering i forhold til egne og andres grænser i relationer - f.eks. kæresteforhold, familien og på arbejdspladsen.
 • At installere brugbare apps på mobil og tablet til f.eks. højtlæsning
 • Multimediefag – bedre IT færdigheder
 • Mindfulness og personlig udvikling
 • Udeliv - hvor krop og hjerne trænes samtidig med at selvværdet styrkes

To til fire lektioner hver uge.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge og voksne med et psykisk udviklingshandicap.
Målrettet grupper fra bosteder, beskyttede værksteder/ arbejdspladser.

Formål
Undervisningen har til formål at udvikle basale færdigheder hos den pågældende målgruppe.

Indhold
CSV Kolding kan bl.a. tilbyde bosteder og beskyttede arbejdspladser:

 • Talsmandskursus
 • Hygiejnekursus
 • Håndhygiejnekursus
 • Førstehjælp
 • Kærestekursus
 • Mindfulness
 • At blive bedre til samvær med andre
 • Matematik for kantinemedarbejdere
 • Kost og motion
 • Konflikthåndtering