Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge med psykiske og sociale vanskeligheder, som har afsluttet 9. klasse, men på grund af eksempelvis kriser eller lavt selvværd ikke har kunnet fortsætte på en ungdomsuddannelse.

Formål
At kursisten får større selvindsigt, så den unge på egen hånd kan komme videre i enten uddannelse eller job med styrket selvværd og selvtillid.

Indhold
Undervisningen er funderet i systemisk tænkning, og der arbejdes med egen identitet via kognitive og narrative værktøjer.

Undervisningen kan spænde vidt, men vil ofte have fokus på øget selvværd, stresshåndtering, angst og depression samt kommunikation, konflikthåndtering, grænsesætning, motivation, rusmidler, egenomsorg og kostens betydning for psyke og indlæring.

Seks lektioner ugentlig over to dage på små hold.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge fra 17-25 år med psykiske og sociale vanskeligheder, som er i gang med en ungdomsuddannelse/uddannelse eller job, og som har brug for støtte for at gennemføre denne.

Formål
At kursisten får opbygget en større psykisk robusthed og lærer sig strategier med henblik på at kunne gennemføre ungdomsuddannelsen/uddannelsen og/eller klare krav og forventninger på jobbet.

Indhold
Undervisningen er funderet i systemisk tænkning, og der arbejdes med egen identitet via kognitive og narrative værktøjer. Undervisningen kan spænde vidt, men vil ofte have fokus på øget selvværd, stresshåndtering, angst og depression samt kommunikation, konflikthåndtering, grænsesætning, motivation, rusmidler, egenomsorg og kostens betydning for psyke og indlæring.

Derudover angsthåndtering med særlig fokus på ”at skulle præstere” til eksempelvis fremlæggelser, eksamen og jobsamtale.

2-3 lektioner én gang om ugen.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge fra 17-25 år, der oplever, at angsten har overtaget styringen i deres liv.

Formål
At kursisten får indsigt i angstens invaliderende mekanismer og får opbygget effektive redskaber til at genvinde magten over sit liv.

Indhold
Kursisten udvikler nyttige strategier til at håndtere sin angst og igen får øje for muligheder og fremtidsdrømme.

Der arbejdes med mestring af hverdagens opgaver, viden om kosten og motionens betydning og konsekvenser ved brug af rusmidler.

Tre til fire lektioner samlet på én dag om ugen.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge og voksne med psykiske og sociale vanskeligheder.

Formål
Med udgangspunkt i den enkeltes særlige interesser trænes de sociale færdigheder, den psykiske robusthed samt kognitive og motoriske færdigheder.

Indhold
Kurser:

 • Billedværksted
 • Glasværksted
 • Skrivekursus
 • IT
 • Motion og naturoplevelser
 • Krea-fag for kvinder

To til fire lektioner ugentlig.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Tosprogede kvinder

Formål
At blive bedre til at tale og forstå dansk og ad den vej få styrket forudsætningerne for at kunne fungere i det danske samfund.

Indhold
Kursisten udvider sit ordforråd med henblik på at kunne deltage i almindelige samtaler og kan give udtryk for sine tanker, ønsker og behov.

Redskaber til at tackle hverdagen, indgå i sociale sammenhænge og forbedrede muligheder for at kunne gøre brug af offentlige tilbud.

Fire lektioner ugentlig.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Tilbuddet er kun for borgere i Fredericia Kommune.
Unge og voksne, der lider af fx stress, angst, depression eller fobier, der vanskeliggør en tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller det at gennemføre en uddannelse.

Henvises typisk fra Jobcenteret.

Formål
At kursisten får opbygget og fastholdt en større psykisk robusthed, der øger muligheden for at håndtere de forventninger, de møder i forhold til f.eks. uddannelse eller job.

Indhold
Undervisningen foregår i hold på max. seks kursister og kan fx indeholde:

 • Mindfulness
 • Teori om stress, angst og depression
 • Søvnens betydning
 • Kropsbevidsthed og fysisk aktivitet
 • Sund livsstil
 • Kognitiv psykologi

Der er psykolog tilknyttet til individuelle samtaler.

Kurset har en varighed af fem måneder med 10 ugentlige lektioner samt hjemmearbejde.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge og voksne med psykiske og sociale udfordringer.

Formål
At kursisten får bedre forudsætninger for at styre sit sind – og ikke lade sig styre af det. Ved træning af sindet bliver kursisten bedre til f.eks. at håndtere sin stress, at udøve bedre dømmekraft og en øget kontrol over tanker og handlinger.

Indhold
Mindfulness har fokus på åndedræt og krop. Det handler om at udvikle undgåelsesstrategier, acceptstrategi og motivation.

Alle sessioner vil omfatte forslag til træningsøvelser i den efterfølgende uge.

2-4 lektioner ugentligt.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Unge og voksne med psykiske og sociale udfordringer.

Formål
At kursisterne lærer sig selv bedre at kende og får værktøjer til selvudviklingsprocesser. At kursisten f.eks. lærer at anvende teknikker og værktøjer så stress, angst, depression og andre psykiske og sociale udfordringer får mindre styring over deres liv.

Indhold
Der undervises på små hold med cirka seks deltagere ud fra en recovery- og empowermentbaseret tilgang.

Indholdet kan f.eks. være:

 • Fokus på kost, motion, søvn og livsstil
 • Konfliktløsning
 • Assertionstræning
 • Afklaring af personlige mål og kompetencer
 • Praktiske øvelser og udfordringer

4 lektioner om ugen.