Bestyrelsen

CSV Kolding har en bestyrelse bestående af repræsentanter fra handicaporganisationer, lokalpolitikere, kursist- og elevrepræsentanter samt CSV's medarbejdere. Derudover deltager CSV's ledelse på bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen mødes fem gange i løbet af et undervisningsår.

 

Bestyrelsesmøder  2020/21