Bestyrelsen

CSV Kolding har en bestyrelse bestående af repræsentanter fra handicaporganisationer, lokalpolitikere, kursist- og elevrepræsentanter samt CSV's medarbejdere. Derudover deltager CSV's ledelse på bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen mødes fem gange i løbet af et undervisningsår.

 

Bestyrelsesmøder  2021

  • Mandag d. 8. februar 2021, kl. 15.00 - 17.00

  • Mandag d. 19. april 2021, kl. 15.00 - 17.00

  • Mandag d. 14. juni 2021, kl. 15.00 - 17.00