Bestyrelsen

CSV Kolding har en bestyrelse bestående af repræsentanter fra handicaporganisationer, lokalpolitikere, kursist- og elevrepræsentanter samt CSV's medarbejdere. Derudover deltager CSV's ledelse på bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen mødes fem gange i løbet af et undervisningsår.

 

Bestyrelsesmøder i foråret 2020

Mandag d. 3. februar 2020, kl. 15.00 - 17.00

Mandag d. 20. april 2020, kl. 15.00 - 17.00

Mandag d. 15. juni 2020, kl. 15.00 - 17.00