Som man har kunne læse i medierne, så er der i øjeblikket et højt smittetryk i Kolding Kommune, og mange uddannelsestilbud holder lukket for fysisk fremmøde.

På nuværende tidspunkt er CSV ikke omfattet af nedlukning. Der er altså fortsat åbent for fysisk fremmøde for elever, kursister og borgere.

CSV følger de retningslinjer, der udstikkes fra myndighederne, og her er specialundervisningsområdet undtaget fra nedlukning.

Det er vigtigt, at man ikke møder frem, hvis man har symptomer på sygdom. At vi alle bruger mundbind og visirer. At vi holder god fysisk afstand, hoster i ærmet og på alle måder er hensynsfulde og opmærksomme på hinanden.

I tilfælde af nedlukning vil der blive givet direkte besked til elever og kursister, og det vil fremgå her på forsiden af vores hjemmeside.