En ny rapport fra Undervisningsministeriet placerer Kolding Kommune i den absolutte top, når det gælder om at få STU-elever godt videre i tilværelsen med job og uddannelse.

Rapporten dokumenterer, at i Kolding kommer 58 procent. af eleverne fra den treårige ungdomsuddannelse positivt videre.  På landsplan er gennemsnittet 38 procent.

Det gør Kolding til den fjerdebedste kommune og også når det gælder frafald, er der succes. Kun 8 procent falder fra, uden at det erstattes af anden uddannelse eller beskæftigelse. Gennemsnittet for hele Danmark er på 17 procent.


Tre grunde til succes

Rapporten peger på, at der er tre primære forhold, der skaber en positiv udvikling for eleverne.

1) At man inddrager forældre/pårørende både ved start og undervejs i uddannelsen.

2) Tæt samarbejde med andre offentlige instanser som Socialforvaltning og jobcenter.

3) Fokus på praktikker og afklaring til arbejdsmarkedet.


For CSV er det en bekræftigelse af det, vi også oplever virker i hverdagen. Her er der både ved studiestart og undervejs tæt kontakt til elevernes nærmeste netværk.

Hvad angår beskæftigelse etablerer CSV for de fleste elever praktikforløb på rigtige virksomheder. Her bliver arbejdsevnen dokumenteret på en måde, så det er let for jobcentret at arbejde videre med. Jobcentermedarbejdere er også fysisk til stede på uddannelsen, så de tidligt møder og kender de unge mennesker.