Hos CSV følger vi hele tiden myndighedernes retningslinjer for at håndtere Coronasituationen så ansvarligt som muligt.

Derfor har vi siden, at vi fysisk vendte tilbage og genoptog undervisningen taget diverse forholdsregler med hensyn til afstand, afspritning og rengøring.

Meget af det kommer vi til at fortsætte med, fordi det under alle omstændigheder giver god mening. Men på nogle punkter bliver det en mere normal hverdag ved opstart efter sommerferien. Det betyder eksempelvis, at afstandskravet på to meter mellem kursister/elever ophæves, og at vi derfor kan være flere i undervisningslokalerne.

For kursister, elever og borgere betyder det, at man selv skal være tydelig om, at man tilhører en risikogruppe, så vi fortsat kan tage ekstra godt hensyn.

De ændrede retningslinjer er udmeldt af Børne- og undervisningsministeriet. Skulle retningslinjerne igen ændre sig, så vil CSV tilpasse sig efter dem.

Du er altid velkommen til at kontakte CSV. Det kan være din underviser / kontaktperson, eller du kan ringe til CSV's hovednummer på tlf.: 79 79 29 99.