For eleverne ved STU Christiansfeld er der stor forskel på i hvilken grad, de kan give udtryk for deres holdninger, tanker og følelser.

Derfor arbejder såvel elever som personale intensivt og på mange fronter med kommunikation og sprog for at styrke den enkeltes selvstændighed.

Et af tiltagene handler om at bruge tegnsprog som et supplement til talesprog. En af måderne at lære tegnene på er ved at spille banko.

På banko-pladen er der afbilledet tegnsprogsfagter, som matcher vejret udenfor. Det er blevet efterår, og det er den tids ord og begreber, der er på pladen. Her er fx vanter, blæsevejr, tåge og hue.

- Hvad er så det her for et tegn, spørg underviser Lone Kjær Nielsen, mens hun trækker begge hænder nedad forbi ørene.

- Det er en hue, siger flere elever i munden på hinanden.

Har man en hue på sin plade, må man dække feltet til. Men pointen er ikke så meget at få banko. Det handler om sprogstimulering, at få talt om aktuelle emner uden at opmærksomheden daler, og at tegnsprog bliver et supplement til elevens sprog.

- Der er nogle af eleverne, der kan bruge tegnene som støttetegn. Det giver dem bedre mulighed for at fortælle og blive forstået, siger Lone Kjær Nielsen.

I mere end en time har eleverne været i gang med at koble tegn og efterårsord sammen. Trætheden har i den grad meldt sig.

- De er helt færdige efter sådan en omgang. Men det er så fedt at mærke, hvordan de bare er på fra start til slut, at de kan fastholde opmærksomheden og har en fest med det, siger Lone Kjær Nielsen.


Kommunikationspas - et nyt redskab på STU’en
Der er også elever ved STU Christiansfeld, som ikke har et verbalt sprog, og hvor deres udvikling regnes i måneder og ikke i år. Men selv om man ikke kan sige det med ord, så har alle mennesker præferencer, og noget de bedre kan lide end andet.

- Det kan fx være, at du gerne vil have, at jeg taler til dig med en sagte stemme, eller at jeg skal lægge min hånd på din skulder, mens vi kommunikerer. Den form for information samler vi i kommunikations-passet, siger underviser ved STU Christiansfeld, Birte Cordsen.

Sammen med sin kollega Carina Lundgaard er de to undervejs med at tage et nyt redskab i brug. Et kommunikations-pas er en app, hvor man kan samle information om eleven. Denne gruppe af elever vil igennem hele deres liv møde mange fagprofessionelle, der på forskellig vis kommer tæt på dem og helt ind i deres intim- og privatsfære. Her bliver kommunikationspasset et velegnet redskab til at dele viden om den enkeltes præferencer. En metode til at præsentere sig selv på en personlig måde og gøre det lettere at skabe kontakt til nye mennesker i sit liv.

På appen er der forskellige kategorier såsom ”kommunikation til mig”, ”kommunikation fra mig”, ”det skal du være særligt opmærksom på”, og ”jeg prøver at blive bedre til”.

- Idéen er som sådan ikke ny, tidligere har man haft noget lignende i bogform. Det nye er, at det er en app, og at teknologien gør tingene lettere. Det er fx nemmere for flere mennesker at tilføje viden og information på den samme platform, og man kan også indbygge billeder og videoklip, siger Birte Cordsen.

Appen installeres, hvis det er muligt, på elevens private ipad. Da det jo netop handler om, at eleven kan bære sin egen historie med sig og ikke skal starte forfra ved hvert nyt møde.

 

Frederik Banko 800x621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever blæsevejr 800x443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationspas kategori