I uge 11 var der officiel "Hjerneuge" i Danmark, og i den forbindelse har der været stor opmærksomhed på det tilbud CSV har for mennesker med langvarige følgevirkninger efter hjernerystelse.

Tilbuddet er for dem, der lang tid efter hjernerystelsen oplever meget store gener og symptomer. Tilknyttet forløbet på CSV er bl.a. Anne Munch, der i de sidste par uger har fortalt sin historie i TV Syd og P4 Trekanten.

Anne Munch tog også gennem Hjernerystelsesforeningen initiativ til et foredrag, hvor CSV's neuropsykolog Dorte Jacobsen forklarede, hvad der sker i hjernen ved en hjernerystelse, og hvordan man bedre kan mestre sin tilværelse på trods af generne.


CSV's tilbud

Foredraget samlede 80 mennesker fra mange steder i landet og viste med al tydelighed, at der er et stort behov for en indsats for denne målgruppe.

CSV har med midler fra Kolding Kommunes arbejdsmarkedsråd og arbejdsmarkedsudvalg kørt et projekt sammen med Jobcenter Kolding. Projektet har netop fokus på denne målgruppe og er et tværfagligt og sammenhængende forløb, der individuelt tilpasses den enkeltes udfordringer.

Det er Jobcenter Kolding, der henviser borgere til tilbuddet.