Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder som har sproglige vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade og har behov for eneundervisning eller vil profitere af eneundervisning.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik sproglig træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har sproglige vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade og som har behov for holdundervisning eller vil profitere af holdundervisning.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik sproglig træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Undervisningen foregår på mindre hold og sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation.

Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Der arbejdes med den enkeltes samspil med flere kommunikationspartnere.

Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne,
Lov om social service, § 112

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har talevanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Bevidsthed om artikulationssteder, tempostyring, forståelighed og tydelighed. Optimering af kommunikativ funktionsevne i forhold til aktivitet og deltagelse i hverdagen samt vurdering af behov for kompenserende IKT.

Der udarbejdes individuel tilrettelagt undervisningsplan ud fra mål formuleret i dialog med borgeren.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier for at optimere taletydelighed og taleforståelighed. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud herunder vurdering om kompenserende IKT.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne, Servicelov § 112

Målgruppe
Borgere, der efter apopleksi eller traume rammes af dysartri.

Formål
At borgeren ud fra individuelt opstillede mål opnår bedst mulig kommunikativ funktionsevne i dagligdagen.

At borgeren får indsigt i og bevidsthed om den nye situation og bliver opmærksom på hensigtsmæssig kommunikation.

Indhold
Bevidsthed om artikulationssteder, tempostyring, forståelighed og tydelighed.

Optimering af kommunikativ funktionsevne i forhold til aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Vurdering af behov for kompenserende IKT.

Lovgrundlag
Lov om Specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Borgere med diagnosticeret amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

Formål
At borgeren ud fra individuelt opstillede mål opnår bedst mulig kommunikativ funktionsevne i dagligdagen.

At borgeren får indsigt i og bevidsthed om den nye situation og bliver opmærksom på hensigtsmæssig kommunikation.

Indhold
Undervisningen vil ofte have fokus på vedligeholdelse af funktioner som stemmestyrke, artikulation og ansigtsmimik. Ofte vil der være behov for rådgivning til pårørende og plejepersonale.

Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med den ALS-ramte og eventuelt pårørende.

Logopæden vil tage kontakt til IKT-afdelingen på CSV, når der bliver behov for hjælp til alternativ kommunikation.

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne, Servicelov § 112 og §113.

Målgruppe
Borgere, der har gennemgået operation med total laryngektomi.

Formål
At borgeren ud fra individuelt opstillede mål opnår bedst mulig kommunikativ funktionsevne i dagligdagen efter total laryngektomi.

At borgeren kan bruge hensigtsmæssig stomabeskyttelse.

At borgeren får indsigt i og bevidsthed om den nye situation og bliver opmærksom på hensigtsmæssig kommunikation.

Indhold
Undervisning i de forskellige muligheder for lydgivelse og tale efter laryngektomi

  • Håndtering og valg af stomabeskyttelse
  • Optimering af kommunikativ funktionsevne
  • Samarbejde med konsulent for de strubeløse
  • Vurdering af behov for kompenserende IKT

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne, Servicelov §112 og § 113

Målgruppe
Borgere, der har talevanskeligheder efter mundhuleoperation.

Formål
At borgeren opnår bedst mulig kommunikativ funktionsevne i dagligdagen efter mundhuleoperation.

At borgeren får indsigt i og bevidsthed om den nye situation og bliver opmærksom på hensigtsmæssig kommunikation.

Indhold
Bevidsthed om operationens omfang og konsekvenser.

Træning af taleorganernes fysiske bevægemuligheder og talens artikulation.

Bevidsthed om evt. følger af strålebehandling.

Optimering af kommunikativ funktionsevne i forhold til aktivitet og deltagelse i hverdagen.