Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder som har sproglige vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade og har behov for eneundervisning eller vil profitere af eneundervisning.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik sproglig træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har sproglige vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade og som har behov for holdundervisning eller vil profitere af holdundervisning.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik sproglig træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Undervisningen foregår på mindre hold og sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation.

Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Der arbejdes med den enkeltes samspil med flere kommunikationspartnere.

Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne,
Lov om social service, § 112

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har talevanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Bevidsthed om artikulationssteder, tempostyring, forståelighed og tydelighed. Optimering af kommunikativ funktionsevne i forhold til aktivitet og deltagelse i hverdagen samt vurdering af behov for kompenserende IKT.

Der udarbejdes individuel tilrettelagt undervisningsplan ud fra mål formuleret i dialog med borgeren.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier for at optimere taletydelighed og taleforståelighed. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud herunder vurdering om kompenserende IKT.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service § 112

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har talevanskeligheder efter erhvervet hjerneskade.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Undervisningen foregår på mindre hold og sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation. Der udarbejdes individuel tilrettelagt undervisningsplan ud fra mål formuleret i dialog med borgeren.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier for at optimere taletydelighed og taleforståelighed, samt borgernes samspil med andre kommunikationspartnere.

Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud herunder vurdering om behov for kompenserende IKT.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service §112 og 113

Målgruppe
Voksne og unge ud over den undervisningspligtige alder, som har kommunikationsvanskeligheder, og derudover er diagnosticeret med neurologisk progredierende lidelse.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Der udarbejdes individuel tilrettelagt undervisningsplan ud fra mål formuleret i dialog med borgeren.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier for at optimere taletydelighed og taleforståelighed. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud herunder vurdering om behov for kompenserende IKT.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe
Voksne og unge ud over den undervisningspligtige alder, som har kommunikationsvanskeligheder og derudover er diagnosticeret med en neurologisk progredierende lidelse som Parkinsons sygdom, muskelsvind eller sklerose.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en forbedret kommunikation gennem specifik sproglig træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Undervisningen foregår på mindre hold og sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation.

Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Der arbejdes med den enkeltes samspil med flere kommunikationspartnere.

Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for Voksne.

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har stemmevanskeligheder.

Formål
At hjælpe borgeren frem til en stemme der, om muligt, kan leve op til de krav, der stilles til den.

Indhold
Der udarbejdes individuel tilrettelagt undervisningsplan ud fra mål formuleret i dialog med borgeren.

Der arbejdes med åndedræt, spændingsniveau i tale- og stemmeorganer, stemmens muligheder og funktionsevne samt omgivelsernes indvirkning og krav til stemmebrug.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har stammen eller løbsk tale.

Formål
At sætte borgeren i stand til at få en højere grad af talekontrol og talefrihed.

Indhold
Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren. Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål.

Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har stammen eller løbsk tale.

Formål
At give borgerne mulighed for at stabilisere og udvikle den teknik, som er lært i eneundervisningen.

Udveksling af erfaringer og bearbejde borgernes reaktioner på stammen – samt at arbejde med hver enkelt mål i en social kontekst.

Indhold
Undervisningen foregår på mindre hold og sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation.

Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål.

Undervisningen evalueres løbende og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.

 

Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service §112 og § 113

Målgruppe
Voksne og unge ud over den lovpligtige undervisningsalder, som har kommunikationsvanskeligheder efter laryngektomi.

Formål
At hjælpe borgeren til forbedret kommunikation gennem specifik træning samt efter behov give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere.

At borgeren opnår en større erkendelse af aktuelle kommunikationsevner og ressourcer og derved får en større indsigt i egne vanskeligheder.

At fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer borgerens muligheder.

Indhold
Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere.

Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og mål. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det videre forløb med evt. henvisning til andre tilbud.