Målgrupper:

  • Borgere som efter en erhvervet hjerneskade har sproglige vanskeligheder
  • Borgere som efter en erhvervet hjerneskade eller progredierende lidelser som fx Parkinsons syge, sclerose og ALS har fået tale- og stemmevanskeligheder
  • Borgere som har stemmeproblemer i form af stemmetræthed, og/eller hæshed
  • Borgere som har mundhule- eller halskræft og derfor har problemer med udtalen eller stemmen
  • Borgere som stammer
  • Borgere med generelle stemme/talevanskeligheder

 

Hvordan:
Undervisningen tilrettelægges individuelt og foregår som eneundervisning eller på små hold.


Borgere kan henvises gennem læger eller henvende sig direkte til os, hvorefter behovet for undervisning og vejledning afdækkes.

 

Hvor:
CSV Kommunikation, Skovvejen 1b, 6000 Kolding
Tlf.: 79 79 29 99

Afasi er sproglige vanskeligheder som følge af en erhvervet hjerneskade. Som afasiramt kan du have besvær med at finde ord og danne sætninger, at læse og skrive samt at forstå andres ord og sætninger.

Læs mere ...

Dysartri er en udtaleforstyrrelse som følge af en skade i hjernen eller andre steder i nervesystemet. Som dysartriramt har du svært ved at udtale lyde og ord, fordi musklerne, der er med til at danne lyd, ikke modtager nok signalstof.

Læs mere ...

Årsagen til fjernelse af struben er oftest kræft, men kan også skyldes ulykkestilfælde. Efter operation kan du ikke tale, derfor skal du lære både at trække vejret og kommunikere på en ny måde.

Læs mere ...

Stammen er både en talelidelse og et kommunikationsproblem, der hindrer dig i at sige det du vil, når du vil. Stammen påvirker kommunikationen, samværet med andre mennesker og stammerens oplevelse af sig selv.

Læs mere ...

Stemmevanskeligheder er vedvarende generende symptomer, der hindrer dig i at kommunikere frit.

Læs mere ...

Der kan opstå talevanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom.

Læs mere ...

Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) er en sygdom, der angriber de nerveceller i rygmarven og hjernen, som ved viljens hjælp styrer musklernes bevægelse.

Læs mere ...