Neuropsykologi er forholdet mellem hjernen og adfærden - herunder kognition og følelser. 

Læs mere ...

Afdækning og bearbejdning af psykiske problemstillinger gennem samtaleforløb. Det kan fx dreje sig om stressrelaterede symptomer, angsttilstande, depression eller selvværdsproblematikker.

Læs mere ...