Erhvervet hjerneskade er for dig, der har fået en hjerneskade efter fx blodprop, hjerneblødning, arbejdsskade, trafikskade eller anden pludselig opstået hjerneskade.

Læs mere ...

Undervisningen henvender sig til unge og voksne med psykiske og socio-emotionelle vanskeligheder. Vi har en empowermentbaseret tilgang, hvor kursisten altid har medindflydelse på det faglige indhold og processen.

Læs mere ...

CSV tilbyder undervisning for unge og voksne med læse-, stave- og regnevanskeligheder. Herunder ordblinde- og FVU-undervisning.

Læs mere ...

Henvender sig primært til mennesker med udviklingshæmning, der har lyst til og behov for særligt målrettet undervisning.

Læs mere ...

CSV's klub for personer med sent erhvervet hjerneskade er godkendt juli 1999 efter §88 i lov om social service, der omhandler aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Læs mere ...

CSV tilbyder ordblinde- og FVU-undervisning for unge og voksne med læse- og stavevanskeligheder og regnevanskeligheder.

Læs mere ...

Netværkslokomotivet er et netværk af private og offentlige virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner, som alle ønsker at gøre en indsats for mulighederne for læse og stavesvage på arbejdsmarkedet.

Læs mere ...