Formålet med ydelserne er, at borgeren gennem undervisning forbedrer sin kommunikationsevne og mulighed for aktiv deltagelse i samfundet.

Rådgivning, vejledning, afprøvning og undervisningen er funderet i Lov om specialundervisning til voksne, Lov om Social Service § 12, 112 og 113 og Folkeskoleloven.


Målgruppen for undervisningen er:

Voksne borgere med behov for:

 • Kompenserende specialundervisning på grund af hørevanskeligheder
 • Udredning og afprøvning af høretekniske hjælpemidler
 • Kompenserende specialundervisning på grund af talevanskeligheder
 • Kompenserende specialundervisning på grund af følgerne af Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)
 • Kompenserende specialundervisning for borgere med synsvanskeligheder
 • Afprøvning af hjælpemidler til blinde og svagsynede
 • Kompenserende specialundervisning med behov for IKT-hjælpemidler
 • Afprøvning af hjælpemidler i forhold til IKT


Konsulenterne

Ydelserne bliver givet af en audiologopæd/hørepædagog, IKT-konsulent med specialviden, specialiseret synskonsulent eller logopæd/talepædagog.


Fagområder

Konsulenterne er fordelt inden for fire forskellige fagområder:

 • Syn:
  Synskonsulenter med pædagogisk uddannelse og praksiserfaring. Suppleret med efteruddannelse inden for synshandicap og specialpædagogik

 • Tale:
  Talekonsulent med uddannelse som Logopæd/talepædagog

 • Høre:
  Hørekonsulent med uddannelse som Audiolog/hørepædagog

 • IKT (informationskommunikationsteknologi)
  IKT-konsulent med specialviden


Her finder du Kommunikationsafdelingen:

Undervisningen udbydes på Skovvejen 1b, 6000 Kolding (CSV)

Åbningstider, ferie og eventuelle lukkedage vil fremgå af denne hjemmeside.