Voksenspecialundervisningen henvender sig til borgere fra Kolding og Fredericia Kommuner med et særligt undervisningsbehov, der ikke dækkes af andre undervisningstilbud. Borgere fra andre kommuner kan også modtage undervisning med et betalingstilsagn fra deres hjemkommune.

Undervisningen er funderet i Lov om specialundervisning til voksne.


Målgruppen for undervisningen er:

 • Voksne med læse-, skrive- og staveproblemer
 • Ordblinde
 • Personer med sent erhvervet hjerneskade
 • Udviklingshæmmede
 • Personer med psykiske vanskeligheder
 • Personer med sociale/emotionelle problemer
 • Svært fysisk handicappede

Kursisterne modtager individuelt tilrettelagt undervisning på små hold med op til 7 kursister. Det er kendetegnende for voksenspecialundervisningen, at mødet med den enkelte kursist foregår i øjenhøjde og med fokus på kursisternes ressourcer. Tilgangen til hver enkelt kursist er baseret på empowerment med fokus på at bringe kursistens styrker i spil.

I Voksenspecialundervisningen motiveres kursisten til at arbejde med sig selv, så der opnås større livsduelighed og bevidsthed omkring egne styrker. Formålet er aktiv deltagelse i samfundslivet, tilknytning til arbejdsmarkedet og videre uddannelse. Målet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse.


Visitation

Forud for kursusforløbet inviteres kursisten til en grundig indledende samtale. Samtalen medvirker til at sikre overensstemmelse mellem kursistens ønsker og mål, faglige niveau og tilrettelæggelse af forløbet. Samtidig kaster samtalen lys over kursistens baggrund, erfaringer, kompetencer og motivation. Til at beskrive det faglige niveau benyttes forskellige test.


Underviserne

Personalet har en specialpædagogisk uddannelse samt en bred vifte af kurser målrettet deres respektive fagområder – det er f.eks. hjerneskade, ordblindeundervisning, IT og meget andet. Tilknyttet afdelingen er også en psykolog med ekspertise inden for det neuropsykologiske felt.


Fagområder

Underviserne er fordelt på fire overordnede fagområder:

 • Enkeltfag: Et tilbud til unge og voksne med læse-, stave- og regnevanskeligheder
 • SIND: Et tilbud til unge og voksne med psykiske og socio-emotionelle vanskeligheder
 • Erhvervet hjerneskade: Et tilbud til unge og voksne med erhvervet hjerneskade
 • Generelle indlæringsvanskeligheder: Undervisning til personer med generelle indlæringsvanskeligheder


Her finder du voksenspecialundervisningen

Undervisningen udbydes på to adresser i Kolding samt én adresse i Fredericia. Adressen i Fredericia er forbeholdt kursister visiteret fra Fredericia Kommune.

Åbningstider, ferieperioder og eventuelle lukkedage vil altid fremgå af hjemmesiden www.csv.dk.


Kontakt

Konsulent Hanne Nyrup, tlf.: 51 40 75 09, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
- Hanne kan kontaktes vedrørende enkeltfagsundervisning

Konsulent Christina Vibe Utzon, tlf.: 51 43 73 45, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
- Christina kan kontaktes vedrørende Psykisk sårbar.

Konsulent Trunte Andersen, tlf.: 51 40 75 30, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
- Trunte kan kontaktes vedrørende hjerneskadeområdet.

Underviser Jytte Lundager, tlf.: 51 40 75 12, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
- Jytte kan kontaktes vedrørende Generelle indlæringsvanskeligheder

Psykolog Dorte Jacobsen, tlf.: 51 77 89 86, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
- Dorte kan kontaktes vedrørende neuropsykologisk undersøgelse, samtaleterapi og fagsupervision.

Psykolog Michelle Hofman, tlf.: 20 52 42 76, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
- Michelle kan kontaktes vedrørende psykologisk samtaleforløb, forløb for STU-elever, forløb for psykisk sårbare, livskundskab og modstandskraft (Fredericia) og fagsupervision.