Voksenspecialundervisningen henvender sig til borgere fra Kolding og Fredericia Kommuner med et særligt undervisningsbehov, der ikke dækkes af andre undervisningstilbud. Borgere fra andre kommuner kan også modtage undervisning med et betalingstilsagn fra deres hjemkommune.

Undervisningen er funderet i Lov om specialundervisning til voksne.

Målgruppen for undervisningen er blandt andet:

 • Voksne med læse-, skrive- og staveproblemer
 • Ordblinde
 • Personer med psykiske vanskeligheder
 • Personer med sociale/emotionelle problemer
 • Personer med erhvervet hjerneskade
 • Personer med følger efter hjernerystelse

Kursisterne modtager individuelt tilrettelagt undervisning på mindre hold. Det er kendetegnende for voksenspecialundervisningen, at mødet med den enkelte kursist foregår i øjenhøjde og med fokus på kursisternes ressourcer.

I Voksenspecialundervisningen motiveres kursisten til at arbejde med sig selv, så der opnås større livsduelighed og bevidsthed omkring egne styrker. Formålet er aktiv deltagelse i samfundslivet, tilknytning til arbejdsmarkedet og videre uddannelse. Målet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsættelse.


Visitation

Forud for kursusforløbet inviteres kursisten til en grundig indledende samtale. Samtalen medvirker til at sikre overensstemmelse mellem kursistens ønsker og mål, faglige niveau og tilrettelæggelse af forløbet. Samtidig kaster samtalen lys over kursistens baggrund, erfaringer, kompetencer og motivation. Til at beskrive det faglige niveau benyttes forskellige test.


Underviserne

Personalet har en specialpædagogisk uddannelse samt en bred vifte af kurser målrettet deres respektive fagområder – det er f.eks. hjerneskade, ordblindeundervisning, IT og meget andet. Tilknyttet afdelingen er også en psykolog med ekspertise inden for det neuropsykologiske felt.


Fagområder

Underviserne er fordelt på tre overordnede fagområder:

 • Enkeltfag: Et tilbud til unge og voksne med læse-, stave- og regnevanskeligheder
 • Psykisk sårbar: Et tilbud til unge og voksne med psykiske og socio-emotionelle vanskeligheder
 • Hjerne & kognition: Et tilbud til unge og voksne med erhvervet hjerneskade og til borgere med senfølger efter hjernerystelse


Retningslinjer for psykologområdet

Af hensyn til kvalitet og validitet af en psykologisk undersøgelse stilles der to betingelser til borgeren:

 • At borgeren i mindst tre måneder forud for undersøgelsen ikke har haft et aktivt misbrug af alkohol eller andre rusmidler.
 • At borgeren kan tale og forstå dansk uden brug af tolkebistand.


Her finder du voksenspecialundervisningen

Undervisningen udbydes på to adresser i Kolding samt én adresse i Fredericia. Adressen i Fredericia er forbeholdt kursister visiteret fra Fredericia Kommune.

Åbningstider, ferieperioder og eventuelle lukkedage vil altid fremgå af hjemmesiden www.csv.dk.


Kontakt

Fagkonsulent Christina Vibe Utzon, tlf.: 51 43 73 45, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Christina kan kontaktes vedrørende Voksenspecialundervisning (VSU) i forhold til unge og voksne med psykiske/sociale vanskeligheder samt læse-, stave og matematikvanskeligheder


Fagkonsulent Hanne Holst, tlf.: 51 40 75 07, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Hanne kan kontaktes vedrørende hjerneskadeområdet og hjernerystelse (PCS)


Psykolog Dorte Jacobsen, tlf.: 51 77 89 86, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Dorte kan kontaktes vedrørende neuropsykologisk undersøgelse, samtaleterapi, kognitiv vurdering og fagsupervision.


Psykolog Birte Dalsgaard, tlf.: 51 37 34 48, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Birte kan kontaktes vedrørende forløb for psykisk sårbare, Liv & Mod (Fredericia) og fagsupervision.