Motivation trappe 633x422 

Kursisten
Det er kendetegnende for voksenspecialundervisningen, at mødet med den enkelte kursist foregår i øjenhøjde og med fokus på kursisternes ressourcer.

I voksenspecialundervisningen motiveres kursisten til at arbejde med sig selv, så der opnås større livsduelighed, bevidsthed omkring egne styrker samt aktiv deltagelse i samfundslivet, job og uddannelse.


Samarbejdsparter

Vi er kendt og anerkendt af samarbejdspartnere og borgere i hele kommunen. Voksenspecialundervisningen er en del af en samlet kommunal indsats, hvor tværsektorielt samarbejde vægtes højt for at sikre en kontinuerlig og høj faglighed. 

Medarbejdere i voksenspecialundervisningen er opmærksomme på tendenser, nye love og behov i kommunen, der lægger op til nye tiltag eller vores medvirken til løsninger.


Os

Voksenspecialundervisningen er rummelig. Vi ser individuelt på kursisterne og finder i samarbejde med den enkelte kursist udviklingsmuligheder og strategier, der giver mening. 

Underviserne har stor viden om vores målgruppe. Den nyeste udvikling indenfor voksenspecialundervisningens fagområder følges. Det gælder også på det teknologiske felt.

Vi vil bevare vores særkende; den anerkendende tilgang, vores små hold og deltagelsen i fællesskabet omkring udvikling trods udfordringer.