Åben vejledning hver mandag på CSV (minus skoleferier)

Created: 21. februar 2021
Vejledning ved CSV

CSV har etableret et nyt tilbud målrettet borgere med en erhvervet hjerneskade eller for personer, som er ramt af hjernerystelse. Vi kalder det for "Åben vejledning".

Hver mandag formiddag mellem kl. 09.00 - 10.00 er der mulighed for at komme forbi uden en aftale og få råd og vejledning. Dog ikke i skoleferieperioder.

Det kan fx dreje sig om emner som:

  • Energiforvaltning
  • Struktur og planlægning
  • Daglig økonomi
  • Breve, netbank og e-boks
  • Fritidstilbud
  • At finde rundt i systemet/kommunen og tilbud

Du finder CSV på Skovvejen 1B i Kolding, Tilbuddet er gratis.