Kursus for pårørende til personer med en skade på hjernen

Created: 28. januar 2023

Der er mange tilbud målrettet borgere, der har fået en skade på hjernen efter eksempelvis blodprop eller hjerneblødning.

Men der er ikke altid det samme fokus på de pårørende, der også er blevet ramt og kan have brug for redskaber til at håndtere en ny virkelighed.

CSV tilbyder derfor et pårørendekursus over fire aftener, hvor der sættes fokus på den pårørendes situation.

Kurset vil blive holdt på CSV, Skovvejen 1A, 6000 Kolding

  • Torsdag d. 13. april, kl. 17.00 – 19.00
  • Torsdag d. 4. maj, kl. 17.00 – 19.00
  • Onsdag d. 17. maj, kl. 17.00 – 19.00
  • Torsdag d. 1. juni, kl. 17.00 – 19.00


Hensigten er, at den pårørende bliver bedre rustet til at klare hverdagen, både praktisk og følelsesmæssigt.

Kurset afholdes af henholdsvis psykolog og underviser fra CSV. Vi vil komme med oplæg, hjælpe snakken i gang, stille spørgsmål, foreslå diskussionsemner og tilbyde at strukturere den enkelte aften.

Vi vil også sikre, at det hele foregår i respekt for den enkeltes personlige grænser.

Der er ikke tale om terapi, men snarere hjælp til selvhjælp, og en mulighed for at tale med andre i samme situation. Det kan handle om at blive lyttet til og om at udveksle viden og erfaring. Man opdager, at man ikke er alene om de følelser, tanker og problemer, som opstår, når ens nære bliver ramt.

Kurset henvender sig primært til ægtefæller/samlevere, voksne børn eller anden nær pårørende til den senhjerneskadede.

Kurset er gratis.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig eller høre nærmere ved psykolog Dorte Jacobsen.

Dorte Jacobsen
Aut. psykolog

Tlf.: 51 77 89 86
Mail: dojac@kolding.dk