Testkrav bliver til testanbefaling

Opdateret: 11 april 2021

CSV har før Påske oplyst om, at der fra Undervisningsministeriet side blev stillet krav om, at man kun måtte møde frem til fysisk undervisning, hvis man havde en negativ Coronatest, der højest var 72 timer gammel.

Der er nu kommet en ny udmelding. Der er ikke længere tale om et krav – men derimod en anbefaling.

Det er altså fortsat en rigtig god idé med en test, der maksimalt er tre dage gammel. Men det er ikke længere en betingelse for at kunne møde frem til undervisning. Og det er heller ikke et krav, at man kan fremvise dokumentation for et negativt testsvar.

Det er selvfølgelig fortsat meget afgørende, at man ikke møder frem til undervisning, hvis man har symptomer på sygdom.

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte din underviser ved CSV og drøfte din konkrete situation.

CSV følger altid de retningslinjer, der udstikkes fra myndighederne, og vi er optaget af at minimere smitterisiko ved at holde god fysisk afstand, spritte af og i det hele taget følge de andre velkendte råd.