Hjerne & Kognition - intro

Hjerneskade undervisning

Afdelingen "Hjerne og Kognition" henvender sig til borgere, der har fået en skade på hjernen.

Skaden kan fx være som følge af blodprop, hjerneblødning eller anden sygdom. Det kan også være en pludselig opstået skade som en hjernerystelse.

Afdelingen består af undervisere med viden inden for specialundervisning. Derudover er der et tæt samarbejde med CSV's øvrige medarbejdergrupper. Det kan eksempelvis være talekonsulenter og neuropsykolog.


Undervisning 

De fleste kursister følger ét til to fag af et par timers varighed om ugen.

Det overordnede fokus i undervisningen handler om at lære at kompensere bedst mulig for de konsekvenser, skaden har haft.

Det kan fx handle om redskaber og strategier til struktur, overblik, hukommelse, energiforvaltning og planlægning.

Det kan også handle om at blive tryg ved at tale, at fungere i sociale sammenhænge, livsmod, selvtillid og erkendelse.

Der undervises i tidsrummet kl. 08.30 - 14.45.


Visitation

Forud for opstart skal borgeren forbi til en visitationssamtale. Formålet med samtalen er at sikre det rigtige match med vores undervisningstilbud.

Undervisningen er gratis for borgere fra Kolding og Fredericia Kommuner.


Kontakt

Christina Vibe Utzon
Fagkonsulent

Tlf.: 51 43 73 45
Mail: chrut@kolding.dk

 

 

Christina Vibe Utzon
Fagkonsulent

Tlf.: 51 43 73 45
Mail: chrut@kolding.dk


Ann-Louise Stricker
Underviser

Tlf.: 29 31 44 01
Mail: anstr@kolding.dk

 

Gerda Dam
Underviser

Tlf.: 30 89 51 05
Mail: gerda@kolding.dk 


Tina Reese
Pædagogisk medhjælper

Tlf.: 23 99 48 35
Mail: tinre@kolding.dk