Faglinks

Under de enkelte fag/emner finder du links til gode steder på nettet.

Skolernes Databaseservice, SkoDa, er en samling af undervisningsrettede sider og funktioner, som alle CSV's ansatte og elever/kursister har adgang til via et gyldigt Uni-login. Kontakt din lærer, hvis du er i tvivl om dit Uni-login.