Gitte Jensen
Afdelingsleder af STU'en

Tlf.: 21 66 98 19
Mail: gjen@kolding.dk


Thomas Dall
Fagkonsulent på STU'en

Tlf.: 30 32 87 23
Mail: thoda@kolding.dk


Jens Kamp
Lærer & praktikkoordinator

Tlf.: 51 40 75 11
Mail: jenka@kolding.dk


Katrine Boserup
Lærer & praktikkoordinator

Tlf.: 51 40 75 35
Mail: katb@kolding.dk


Henrik Hylleberg Nielsen
Lærer

Tlf.: 51 40 75 16
Mail: hehn@kolding.dk


Jeanette Gøttig Petersen
Pædagog

Tlf.: 24 89 63 88
Mail: jeanp@kolding.dk


Jørgen Bak
Lærer

Tlf.: 51 40 75 02
Mail: joba@kolding.dk

 

Lene Graa (orlov)
Lærer

Tlf.: 51 40 75 23
Mail: lgra@kolding.dk


Mariane Jensen
Lærer

Tlf.: 30 32 21 04
Mail: mjen@kolding.dk


Nanna Troulsen
Ergoterapeut

Tlf.: 21 32 25 80
Mail: natr@kolding.dk


Ulla Susanne Fraefel
Lærer

Tlf.: 51 40 75 06
Mail: ulfr@kolding.dk