Thomas Dall
Fagkonsulent på STU'en

Tlf.: 30 32 87 23
Mail: thoda@kolding.dk


Jens Kamp
Lærer & praktikkoordinator

Tlf.: 51 40 75 11
Mail: jenka@kolding.dk


Katrine Boserup
Lærer & praktikkoordinator

Tlf.: 51 40 75 35
Mail: katb@kolding.dk

 

Henrik Hylleberg Nielsen
Lærer

Tlf.: 51 40 75 16
Mail: hehn@kolding.dk

 

Jeanette Gøttig Petersen
Socialpædagog

Tlf.: 20 35 30 94
Mail: jeanp@kolding.dk

 

Jørgen Bak
Lærer

Tlf.: 51 40 75 02
Mail: joba@kolding.dk

 

Kim Bronée
Pædagog

Tlf.: 21 65 47 36
Mail: kbro@kolding.dk 

 

Mariane Jensen
Lærer

Tlf.: 30 32 21 04
Mail: mjen@kolding.dk

Morten Marquard Bundgaard
Lærer

Tlf.: 21 31 66 45
Mail: morbu@kolding.dk

 

Pia Lühdorf
Pædagogisk assistent

Tlf.: 51 40 75 13
Mail: pilu@kolding.dk

Ulla Susanne Fraefel
Lærer

Tlf.: 51 40 75 06
Mail: ulfr@kolding.dk