Regler og retningslinjer

Regler og retningslinjer

Helt overordnet er CSV optaget af, at STU’en er et rart og trygt sted at være for såvel elever som ansatte. Det betyder, at vi alle sammen gør os umage for at passe godt på hinanden i det daglige.

Vi har nogle få regler som er særlige vigtige, for det kan føre til bortvisning fra uddannelsen, hvis man ikke følger dem. Det drejer sig om:

Rusmidler:

Narkotika, doping samt andre rusmidler

  1. På uddannelsesinstitutionens område er det strengt forbudt at bruge, besidde, sælge og videregive narkotiske stoffer, andre rusmidler, samt dopingpræparater.

Alkohol:

  1. Det er forbudt at indtage alkohol i undervisningstiden.

  2. Ved særlige festlige lejligheder på CSV, kan der gives tilladelse til at indtage alkoholiske drikke (f.eks. øl, vin, breezers). Dette må kun forekomme, hvis der klart foreligger en godkendelse fra ledelsen.

  3. Det er forbudt at indtage enhver anden form for rusmiddel – i alle situationer.

  4. Det er forbudt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på CSV i påvirket tilstand, og det påhviler enhver ansat, elev, kursist eller borger på CSV at gribe aktivt ind, hvis en person/personer indtager rusmidler af enhver art eller optræder i rusmiddelpåvirket tilstand på CSV’s matrikler.

Vold, trusler, mobning og chikane:
Uanset om vi taler om fysisk vold, trusler om vold, mobning eller chikane, og uanset om overgrebet er målrettet en elev eller en ansat, så er det noget, der vil blive set på med meget stor alvor og kan medføre bortvisning fra CSV. I nogle tilfælde kan episoden blive politianmeldt.

Evt. bortvisning vil altid bero på en konkret vurdering af den pågældende situation.