Introduktion til STU Kolding

STU elever klasseundervisning

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse med støtte. Gennem uddannelsen afdækker vi de unges potentialer og kompetencer, og sammen med den unge finder vi ud af, hvilke ønsker og muligheder den unge har for fremtidige beskæftigelse eller uddannelse.

Vi har et massivt samarbejde på tværs af institutioner, virksomheder og sektorer i Kolding Kommune og sammen med en målrettet og kvalificeret undervisning på STU'en opnår de unge en betydelig udvikling af deres personlige, faglige og sociale kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Vi har fokus på, at en væsentlig procentdel kommer videre i beskæftigelse eller uddannelse.

Undervisningen
Undervisningen på STU'en omfatter emner og fag, der handler om arbejde, bolig og fritid. En del af uddannelsen er en arbejdsmarkedsrettet indsats, hvor de unge mennesker, udover at være i praktik i offentlige og private virksomheder, indgår i forskellige værksteder på uddannelsesstedet for at lære nogle af de kompetencer, der er relevante for at kunne passe et arbejde.

Se hvad der foregår på linjerne:

 

Vil du vide mere om, hvordan du bliver optaget – så kontakt:

UU-Kolding, Tvedvej 7, 6000 Kolding.
Tlf: 79 79 18 17
E-mail: uu@kolding.dk
www.uu-kolding.dk

 

De tre UU-vejledere:


Vil du vide mere om uddannelsen på CSV, så kontakt:

Thomas Dall
Pædagogisk fagkonsulent

Tlf.: 30 32 87 23
Mail: thoda@kolding.dk