Høre

Hørekonsulent ved CSV Kolding

Har du hørevanskeligheder, kan vores medarbejdere i CSV Kommunikation hjælpe dig. De er audiologopæder/hørekonsulenter med specialisering inden for pædagogisk audiologi.

Hvad kan CSV tilbyde?

Vi tilbyder kompenserende specialundervisning, specialrådgivning og hjælpemiddelafprøvning til voksne, der bruger høreapparat eller har væsentlige høreproblemer.

Vi tilbyder desuden undervisning af pårørende samt faglig rådgivning til arbejdspladser og fagpersoner i kommunerne.

Tilbuddet er gratis for borgere bosat i Kolding Kommune.

 

Vi tilbyder undervisning og rådgivning:

  • Undervisning og introduktion til borgere med nye høreapparater.
  • Udredning og undervisning i forbindelse med CI-operation
  • Rådgivning og vejledning til borgere med tinnitus/lydoverfølsomhed samt Morbus Ménière
  • Kompenserende kommunikationsteknikker, fx høretaktik, visuel kommunikation etc.
  • Specialrådgivning til erhvervsaktive borgere med høreproblemer og unge under uddannelse.

Vi har høretekniske hjælpemidler:

  • Udredning af behov for høretekniske hjælpemidler i situationer, hvor høreapparater ikke er tilstrækkelige
  • Afprøvning af forskellige høretekniske hjælpemidler samt hjælp til udformning af ansøgning

Undervisning, konsultationer og hjælpemiddelafprøvning foregår på CSV Kommunikation. I særlige tilfælde kommer vi i hjemmet.

 

Henvendelse

Du kan kontakte hørekonsulenterne i telefontiden mandag til torsdag kl. 08.30 - 09.50 på
tlf.: 79 79 29 99

Alternativt kan du møde op i den åbne træffetid hver mandag og onsdag kl. 10.00 - 11.00 på Skovvejen 1A, 6000 Kolding.

I træffetiden kan vi vurdere behovet for en evt. yderligere indsats hos os. I nogle tilfælde kan vi løse problemet i træffetiden.

 


Medarbejder

Mette Hellerup Danvad
Hørekonsulent

 

Nina Nielsen
Hørekonsulent

 

Maria Nyberg Andersen
Hørekonsulent (studentermedhjælper)