STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU drenge hygger sig

STU’en er et tilbud målrettet unge mellem 16 og 25 år, der ikke vil kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. I Kolding Kommune holder STU’en til på to matrikler.

Den ene STU-uddannelse holder til på Skovvejen 1B i Kolding. Her er der linjefag med fokus på fx værksted, praktisk arbejde, klassiske skolefag, idræt, IT, teknik og meget andet. Der er også et stort fokus på praktik på rigtige arbejdspladser og i det hele taget at bygge bro til tiden efter uddannelsen.

Den anden STU-uddannelse holder til på Kongensgade 34 i Christiansfeld. Eleverne adskiller sig fra eleverne i Kolding ved at have et større støtte- og plejebehov. Eleverne har forskellige typer af fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser samt kommunikative udfordringer. Fokus kan være på kommunikation og sprog, motorisk udvikling og sociale spilleregler.

For begge STU-uddannelser er der tale om en treårig ungdomsuddannelse, hvor der arbejdes individuelt med elevens faglige, sociale og personlige udvikling.

Du kan blive klogere på STU’en ved at klikke dig rundt på denne del af hjemmesiden. Du er også altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. STU’en er et tilbud, man visiteres til i kommunen.

Kontakt

Malene Gydesen
Fagkonsulent, STU Christiansfeld

Tlf.: 29 16 82 30
Mail: malgy@kolding.dk

 

Thomas Dall
Pædagogisk fagkonsulent, STU Kolding

Tlf.: 30 32 87 23
Mail: thoda@kolding.dk