Senfølger efter hjernerystelse

Hjernerystelse

Mange danskere får en hjernerystelse i løbet af livet. For de fleste mennesker forsvinder generne efter kort tid, men for cirka 10 – 15 procent af personer med hjernerystelse vil der opstå gener af længerevarende karakter.

Disse gener kan være ganske alvorlige og sågar invaliderende for den enkelte.

Det kan komme til udtryk på mange forskellige måder – her er nogle af de typiske symptomer:

 • Hovedpine
 • Vedvarende træthed / hurtig udtrætning
 • Søvnbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Lyd- og lysfølsomhed
 • Overblik og hukommelsesbesvær
 • Øget irritabilitet
 • Svimmelhed


Hvad tilbyder CSV?

CSV Kolding har tilbud til borgere med langvarige følgevirkninger efter hjernerystelse.

Følgevirkninger er langvarige, hvis borgeren fortsat oplever gener tre måneder efter skadestidspunktet.

Indsatsen indeholder undervisning og vejledning af borgeren med henblik på, at borgeren kan få forbedret sin livskvalitet og evt. komme tilbage i job eller uddannelse.

Man kan enten kontakte CSV direkte eller gå via sit jobcenter.

Med udgangspunkt i borgerens beskrivelse af sin situation vil der på mødet blive udarbejdet et overblik over anbefalede indsatser, og de nærmere detaljer afklares enten på selve mødet eller i forlængelse af mødet.

CSV’s koordinator skriver en opsummering af mødet, der sendes til både borger og evt. jobcenter, hvori en startdato vil fremgå for den indsats, borgeren skal i gang med.


Indhold kan fx være:

 • Undervisning hos hørekonsulent med fokus på lydfølsomhed
 • Synskonsulent med viden om lysfølsomhed
 • Søvnvejledning
 • Kend din hjernerystelse (holdundervisning)
 • Energiforvaltning og struktur (holdundervisning)
 • Kreativt værksted (holdundervisning)
 • Mindfulness
 • Følelsesmæssig håndtering af ny livssituation (holdundervisning)


Visitation
CSV’s koordinator gennemfører en visitationssamtale og følger borgeren gennem hele forløbet.

Borgere, pårørende, sagsbehandlere og andre er altid velkommen til at kontakte CSV direkte for at høre nærmere.

 


Kontakt

Merete Agger
Talekonsulent & koordinator

Tlf.: 51 77 89 85
Mail: merso@kolding.dk

 

Dorte Jacobsen
Aut. psykolog (neuro)
Skovvejen 1A, 6000 Kolding

Tlf.: 51 77 89 86
Mail: dojac@kolding.dkAnn-Louise Stricker
Underviser

Tlf.: 29 31 44 01
Mail: anstr@kolding.dk

 

Gerda Dam (Orlov)
Underviser

 

Lone Elisabeth Andersen
Underviser

Tlf.: 30 89 51 05
Mail: lonea@kolding.dk

 

Tina Reese
Pædagogisk medhjælper

Tlf.: 23 99 48 35
Mail: tinre@kolding.dk

 

Adresse

Skovvejen 1A,
6000 Kolding

Tlf.: 79 79 29 99
Mail: csv@kolding.dk