Voksenspecialundervisning - intro

VSU undervisning

Voksenspecialundervisning rummer en bred vifte af undervisningstilbud.

Det er fx her den ordblinde får knækket koden til det med bogstaver og tal.

Det er også her personen, der er faldet fra sin uddannelse på grund af psykiske eller sociale udfordringer kan få støtte til at komme tilbage på et spor, der peger mod uddannelse og beskæftigelse.

 

Målgrupper

  • Voksne med læse-, stave- og matematikvanskeligheder
  • Ordblinde- og FVU-undervisning
  • Personer med psykiske vanskeligheder
  • Personer med sociale/emotionelle problemer
  • Stressramte


Hvordan

Undervisningen tilrettelægges individuelt. Kursisterne går på mindre hold med tid til den enkelte.

Kursisterne visiteres til undervisning på baggrund af en personlig samtale og eventuelt en screening. Formålet med samtalen er at sikre det rigtige match med vores undervisningstilbud.

Undervisningen er gratis for borgere fra Kolding og Fredericia Kommuner.

Hvor

  • CSV, Skovvejen 1A & 1B, 6000 Kolding


CSV henvender sig til borgere i Kolding og Fredericia Kommuner med særlige undervisningsbehov. Borgere fra andre kommuner kan modtage undervisning med betalingstilsagn fra hjemkommunen.

Kontakt til CSV

 

Christina Vibe Utzon
Fagkonsulent
Kontakt vedr.: Psykisk sårbar, enkeltfag, FVU / OBU og stressramte

Tlf.: 51 43 73 45
Mail: chrut@kolding.dk

 

Jesper Hvingel
Underviser

Tlf.: 51 77 89 82
Mail: jhvi@kolding.dk

 

Nanna Troulsen
Underviser

Tlf.: 21 32 25 80
Mail: natr@kolding.dk

 

Theresa Puggaard Kristensen (orlov)
Underviser

Tlf.: 51 36 70 14
Mail: thekr@kolding.dk

 

Tina Reese
Pædagogisk medhjælper

Tlf.: 23 99 48 35
Mail: tinre@kolding.dk

 

Ulla Jørgensen
Underviser

Tlf.: 23 88 45 42
Mail: uljor@kolding.dk

Denne film viser, hvad der sker på CSV's stresshåndteringshold.