Voksenspecialundervisning - intro

VSU undervisning

Voksenspecialundervisning rummer en bred vifte af undervisningstilbud.

Det er fx her den ordblinde får knækket koden til det med bogstaver og tal.

Det er også her personen, der er faldet fra sin uddannelse på grund af psykiske eller sociale udfordringer kan få støtte til at komme tilbage på et spor, der peger mod uddannelse og beskæftigelse.

Målgrupper

  • voksne med læse-, stave- og matematikvanskeligheder
  • ordblinde
  • personer med psykiske vanskeligheder
  • personer med sociale/emotionelle problemer


Hvordan

Undervisningen tilrettelægges individuelt. Kursisterne går på små hold med op til syv kursister. I særlige tilfælde kan der tilbydes eneundervisning.

Kursisterne visiteres til undervisning på baggrund af en personlig samtale og eventuelt en screening.

Hvor

  • CSV, Skovvejen 1B, 6000 Kolding
  • CSV, Lollandsgade 2-4, 2. sal, 7000 Fredericia


CSV henvender sig til borgere i Kolding og Fredericia Kommuner med særlige undervisningsbehov. Borgere fra andre kommuner kan modtage undervisning med betalingstilsagn fra hjemkommunen.

Kontakt til CSV

 

 

Christina Vibe Utzon
Fagkonsulent

Tlf.: 51 43 73 45
Mail: chrut@kolding.dk

 

Jesper Hvingel
Underviser

Tlf.: 51 77 89 82
Mail: jhvi@kolding.dk

 

Nanna Troulsen
Underviser

Tlf.: 21 32 25 80
Mail: natr@kolding.dk

 

Theresa Puggaard Kristensen
Underviser

Tlf.: 51 36 70 14
Mail: thekr@kolding.dk

 

Thomas Juhl
Underviser

Tlf.: 24 45 58 78
Mail: thoju@kolding.dk 


Ulla Jørgensen
Underviser

Tlf.: 23 88 45 42
Mail: uljor@kolding.dk

 

<--! Monsido -->