Psykologisk samtaleforløb og vurdering

Psykologerne ved CSV

Afdækning og bearbejdning af psykiske problemstillinger gennem samtaleforløb. Det kan fx dreje sig om stressrelaterede symptomer, angsttilstande, depression eller selvværdsproblematikker.

Psykologerne indgår som en ressource på tværs af CSV’s afdelinger. Det betyder, at vi har ydelser målrettet elever på STU’en og for vores kursister på hold for både psykisk sårbare og kursister med en erhvervet hjerneskade.

Udover den direkte kontakt til elever og kursister, så er der på psykologområdet også tilbud og aktiviteter målrettet fagpersoner og for pårørende.

Som borger uden kontakt til CSV har du ikke mulighed for at benytte dig af tilbuddene. Det kan dog være muligt via anden kommunal instans som fx jobcenteret at tilkøbe forløb.

- Klik her og læs mere om psykologydelser ved CSV


Kontakt


Michelle Hofman
Aut. psykolog

Tlf.: 20 52 42 76
Mail: micho@kolding.dk


Dorte Jacobsen
Aut. psykolog (neuro)

Tlf.: 51 77 89 86
Mail: dojac@kolding.dk