Ferieplan 2024/25

Ferieplanen for undervisningsåret 2024/25

CSV består af flere afdelinger. Mange ferie- og lukkedage er de samme, men der er alligevel forskelle mellem afdelingerne.

For at gøre det så nemt som muligt, så kan du nedenfor åbne den ferieplan, som du er interesseret i.

Der er en ferieplan for:

 • STU Kolding

 • STU Christiansfeld

 • Voksenspecialundervisning (VSU)

 • Kommunikation & Teknologi

Ferieplan 2024/2025 for elever ved STU Kolding

 • (Undervisningsstart - første undervisningsdag: 13. august 2024)


 • Centret holder lukket (Personaledag ungeområdet): 29. august 2024


 • Centret holder lukket (Pædagogisk dag personale): 2. oktober 2024


 • Efterårsferie: 14. – 18. oktober (uge 42) 2024


 • Juleferie: 21. december 2024 – 6. januar 2025


 • Centret holder lukket (Pædagogisk dag personale): 5. februar 2025


 • Vinterferie: 10. – 14. februar (uge 7) 2025


 • Centret holder lukket (Personaleseminar): 6. marts 2025


 • Centret holder lukket (Personaledag ungeområdet): 3. april 2025


 • Påskeferie: 14. april – 21. april 2025


 • Kristi Himmelfart + 1 dag: 29. + 30. maj 2025


 • Grundlovsdag + 1 dag: 5. + 6. juni 2025


 • Pinse: 9. juni 2025


 • Første feriedag: 27. juni 2025


 • (Sidste undervisningsdag: 26. juni 2025)


NB: De nævnte datoer (minus datoer i kursiv) er inkluderet i ferierne.

Ferieplan 2024/2025 for elever STU Christiansfeld på CSV

 • (Undervisningsstart: 12. august 2024)


 • Centret holder lukket (Personaledag ungeområdet): 29. august 2024


 • Efterårsferie + 1 dag: 14. – 21. oktober 2024


 • Juleferie: 19. december 2024 – 5. januar 2025


 • Vinterferie: 10. – 14. februar (uge 7) 2025


 • Centret holder lukket (Personaleseminar + Pæd dag.): 6. + 7. marts 2025


 • Centret holder lukket (Personaledag ungeområdet): 3. april 2025


 • Centret holder lukket (Pædagogisk dag personalet): 4. april 2025


 • Påskeferie: 14. april – 21. april 2025


 • Kristi Himmelfart + 1 dag: 29. + 30. maj 2025


 • Grundlovsdag: 5. juni 2025


 • Pinse: 9. juni 2025


 • Første feriedag: 30. juni 2025


 • (Sidste undervisningsdag: 27. juni 2025)


NB: De nævnte datoer (minus datoer i kursiv) er inkluderet i ferierne.

Ferieplan 2024/2025 for kursister ved VSU'en på CSV

 • (Undervisningsstart: 13. august 2024)


 • Centret holder lukket (Personaledag ungeområdet): 29. august 2024


 • Efterårsferie: 14. – 18. oktober (uge 42) 2024


 • Juleferie: 21. december 2024 – 6. januar 2025


 • Vinterferie: 10. – 14. februar (uge 7) 2025


 • Centret holder lukket (Personaleseminar): 6. marts 2025


 • Centret holder lukket (Personaledag ungeområdet): 3. april 2025


 • Påskeferie: 14. april – 21. april 2025


 • Kristi Himmelfart + 1 dag: 29. + 30. maj 2025


 • Grundlovsdag + 1 dag: 5.+ 6. juni 2025


 • Pinse: 9. juni 2025


 • Første feriedag: 30. juni 2025


 • (Sidste undervisningsdag: 27. juni 2025)

 

De nævnte datoer (minus datoer i kursiv) er inkluderet i ferierne.

 


Ferieplan for afdelingen Kommunikation & Teknologi

CSV's kommunikationsafdeling for personer med tale-, høre- og synsvanskeligheder har åbent det meste af året.

I reglen er der dog lukket én uge i sommerferieperioden samt mellem jul og nytår. 

Det vil fremgå af denne hjemmeside, hvis afdelingen holder lukket.

Du kan altid ringe på tlf.: 79 79 29 99, hvis du er i tvivl om åbningstider eller andet.