Praktik og job

STU'er i praktik i Fakta

Praktik i erhvervslivet
En del af formålet med STU er at afklare de unge i forhold til fremtidig beskæftigelse. En praktik er for den unge en mulighed for at vurdere egne forudsætninger for at kunne begå sig i det ønskede erhverv. Det er også en anledning til at kunne udvikle de kompetencer, jobbet kræver.

I praktikken lærer den unge, hvad der kræves både på den konkrete arbejdsplads og på arbejdsmarkedet generelt. Det handler eksempelvis om at møde til tiden, melde afbud ved fravær, være omhyggelig og ansvarlig i forhold til sine opgaver, relation til kolleger og meget mere.

STU’en understøtter de unges læring og videre udvikling gennem en vekselvirkning mellem praktik og undervisning. En typisk uge kan bestå af to dages praktik på virksomheden og tre dages undervisning hos os. Det betyder, at vi hele tiden har føling med, hvordan det går den enkelte elev i praktikken og kan støtte op om en positiv udvikling.

Samtidig fastholder den unge sin tilknytning til uddannelsesstedet og bevarer kontakten til sine kammerater og fortsætter sin faglige og personlige udvikling. Den kombination ved vi af erfaring virker.

Loven omkring STU’en er dog så fleksibel, at den giver mulighed for individuelle hensyn både med hensyn til praktik og undervisning.

Hvorfor er jobcenteret en vigtig samarbejdspartner på STU?
I modsætning til andre ungdomsuddannelser kan de unge, der går på STU ikke få SU, da uddannelsen ikke er kompetencegivende. I stedet modtager de unge uddannelsesydelse, når de fylder 18 år. Dét, der tidligere hed kontanthjælp.

I Kolding Kommune ønsker vi at skabe en god sammenhæng for den unge og derfor samarbejder CSV i høj grad med jobcenteret om at smidiggøre overgangen mellem STU og livet efter STU. Den udvikling og de kompetencer den unge opnår i praktikken, beskriver vi og sender til jobcenteret. Således bliver det nemmere for jobcenteret at afgøre den unges fremtidige beskæftigelse efter STU, herunder pension, job med løntilskud, ressourceforløb, fleksjob, EGU eller ordinært arbejde.

Ofte oplever vi derfor, at de unge allerede er næsten afklarede i forhold til fremtidig beskæftigelse, når de afslutter STU’en, men det er ikke altid tilfældet. Vi har at gøre med elever med særlige forudsætninger for læring, og der kan derfor opstå mange uforudsete ting i løbet af de tre år. Heldigvis oplever vi for det meste, at de unge pludselig kommer i en større udvikling, og at der derfor er endnu flere muligheder for udvikling, som skal afprøves.

Praktikkoordinatorerne
På STU'en er der ansat to praktikkoordinatorer, der hjælper med at skabe et godt match mellem elev og arbejdsplads. Det er dem, der er bindeleddet mellem STU'en og virksomheden eller institutionen, og det er også dem, der er behjælpelig med eventuelt at skabe en god overdragelse til jobcentret, når tiden på STU'en nærmer sig sin afslutning.

 

Jens Kamp
Praktikkoordinator

Tlf.: 51 40 75 11
Mail: jenka@kolding.dk


Katrine Boserup
Praktikkoordinator

Tlf.: 51 40 75 35
Mail: katb@kolding.dk