For samarbejdspartnere - kontakt

Samarbejdspartnere

Indsatsen ved CSV er ofte en del af en større sammenhæng. Det kan fx være som en del af en beskæftigelsesindsats, anden uddannelse eller en sundhedsrelateret indsats.

Derfor er det vigtigt for CSV med et tæt og tillidsfuldt samarbejde med en bred vifte af samarbejdspartnere.

Det er det, fordi det kvalificerer indsatsen og medvirker til, at borgeren, kursisten eller eleven oplever sammenhæng og kvalitet.

Nedenfor kan du som samarbejdspartner folde den afdeling ud, der er relevant for dig.

Eleverne på STU’en vil ofte både før, under og efter uddannelsen være i kontakt med andre myndigheder på den ene eller anden måde. På STU’en gør vi meget ud af at bidrage til en sammenhængende indsats. Det betyder blandt andet, at jobkonsulenter fra Jobcenter Kolding er fysisk til stede på uddannelsesstedet.

Andre nære samarbejdspartnere er UU vejlederne, der kender de unge fra grundskolen, ligesom der er tæt kontakt til bosteder og de arbejdspladser, der har eleverne i praktik.

Som professionel aktør er du altid velkommen til at kontakte CSV. Vi er altid interesseret i at samarbejde med relevante partnere, der kan medvirke til en kvalificeret og sammenhængende indsats.


Henvendelse
CSV Kolding
Tlf.: 79 79 29 99
Mail: csv@kolding.dk


Thomas Dall
Fagkonsulent, STU Kolding

Tlf.: 30 32 87 23
Mail: thoda@kolding.dk

 

Malene Gydesen
Fagkonsulent STU Christiansfeld

Tlf.: 29 16 82 30
Mail: malgy@kolding.dk

 

 

Voksenspecialundervisning (VSU) samt afdelingen Hjerne & Kognition indgår typisk i en længere kæde af indsatser og aktiviteter og har derfor helt naturligt et tæt samarbejde med andre professionelle aktører. Blandt samarbejdspartnere kan nævnes Jobcenter Kolding, Træning og rehabilitering, uddannelsesinstitutioner, Cortex, bosteder og beskyttet beskæftigelse.

CSV har udarbejdet et Ydelseskatalog, der beskriver undervisningstilbud og muligheder. Hver ydelsesbeskrivelse indeholder kort beskrivelse af lovgivning, målgruppe, formål og indhold.

Skræddersyede tilbud
Vi kan etablere skræddersyede tilbud inden for vores kompetencefelt. Kontakt os derfor enten på telefon eller mail, hvis du efterspørger et tilbud til dine borgere eller til dine medarbejdere.

Pris
Prisen på Voksenspecialundervisningens ydelser oplyses ved henvendelse til CSV. Undervisningen er gratis for borgere bosat i Kolding  og Fredericia Kommuner.

Henvendelse
CSV Kolding
Tlf.: 79 79 29 99
Mail: csv@kolding.dk

 

Christina Vibe Utzon
Fagkonsulent

Tlf.: 51 43 73 45
Mail: chrut@kolding.dk

 

 

Indsatsen i Kommunikation & Teknologi indgår i reglen i en længere kæde af indsatser og aktiviteter og har derfor helt naturligt et tæt samarbejde med andre professionelle aktører. Blandt samarbejdspartnere kan nævnes Jobcenter Kolding, Træning og rehabilitering, uddannelsesinstitutioner, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Høreklinikken Vejle, IBOS og Kennedy Centret.

CSV har udarbejdet et Ydelseskatalog, der beskriver undervisningstilbud og muligheder. Hver ydelsesbeskrivelse indeholder kort beskrivelse af lovgivning, målgruppe, formål og indhold.

Skræddersyede tilbud
Vi kan etablere skræddersyede tilbud inden for vores kompetencefelt. Kontakt os derfor enten på telefon eller mail, hvis du efterspørger et tilbud til dine borgere eller til dine medarbejdere.

Pris
Prisen på Kommunikations ydelser oplyses ved henvendelse til CSV. Undervisningen er gratis for borgere i Kolding Kommune.

Henvendelse
CSV Kolding
Tlf.: 79 79 29 99
Mail: csv@kolding.dk

 

Merete Agger
Talekonsulent & koordinator

Tlf.: 51 77 89 85
Mail: merso@kolding.dk