Introduktion til psykologområdet

Psykologerne ved CSV

Psykologernes indsats går på tværs af CSV's afdelinger og kan både være en supplerende og integreret del af undervisningen, men det kan også være selvstændige borgerforløb, hvor borgeren henvises fra fx jobcenteret.

Psykologerne arbejder grundlæggende med disse fem områder:

Psykologisk samtaleforløb

Terapeutiske samtaleforløb for borgere med fx stress, angst og/eller depression.

Psykologisk vurdering

Afdækkende samtale efterfulgt af sagsopsamling samt skriftlig vurdering.

Supervision

Målrettet fagpersoner med direkte borgerkontakt til borgere med psykiske problemstillinger.

Undersøgelse af begavelsesniveau (Basis kognitiv) / Udvidet kognitiv vurdering

Test og samtale med unge og voksne hvor der er mistanke om nedsat kognitivt funktionsniveau.

Neuropsykologisk undersøgelse

En neuropsykologisk undersøgelse tegner en kognitiv profil på borgeren, der kan anvendes i en videre beskæftigelsesrettet indsats, uddannelsesmæssig indsats eller rehabiliterende indsats.

- Du kan læse mere om de fem indsatser her.

Pris
I de tilfælde hvor den psykologiske bistand er en del af undervisningsforløbet, er det ikke forbundet med betaling for kursisten. Det er, som de øvrige indsatser ved CSV, gratis for borgere i Kolding Kommune.

For kursister hos CSV er det heller ikke forbundet med ekstrabetaling, at der ydes en neuropsykologisk indsats – dette inkluderer dog ikke en fuld neuropsykologisk undersøgelse af kursisten.

En neuropsykologisk undersøgelse af borger, der ikke er kursist hos CSV, koster 17.300 kr. + evt. kørsel. Kørsel er 450 kr. for hver konsultation væk fra CSV’s matrikler.

En undersøgelse af begavelsesniveau / Basis kognitiv vurdering af en borger, der ikke er kursist hos CSV, koster 8.900 kr. En udvidet kognitiv vurdering koster 13.100 kr.

Det er i dialog mellem bestiller (typisk jobkonsulent/sagsbehandler) og CSV psykolog, at det aftales, hvilken type af undersøgelse, der er relevant og passende i det konkrete tilfælde.

Retningslinjer for psykologområdet
Af hensyn til kvalitet og validitet af en psykologisk undersøgelse stilles der to betingelser til borgeren:

  • At borgeren i mindst tre måneder forud for undersøgelsen ikke har haft et aktivt misbrug af alkohol eller andre rusmidler.


Kontakt

Psykologerne holder til på Skovvejen 1A i Kolding. 


Dorte Jacobsen
Aut. psykolog (neuro)
Skovvejen 1A, 6000 Kolding

Tlf.: 51 77 89 86
Mail: dojac@kolding.dk

Michelle Hofman
Aut. psykolog
Skovvejen 1A, 6000 Kolding

Tlf.: 20 52 42 76
Mail: micho@kolding.dk