Introduktion til psykologområdet

Psykologerne ved CSV

Psykologernes indsats går på tværs af CSV's afdelinger og kan både være en supplerende og integreret del af undervisningen, men det kan også være selvstændige borgerforløb, hvor borgeren henvises fra fx jobcenteret.

Grundlæggende er psykologområdet opdelt i to primære indsatser: Psykologisk bistand og Neuropsykologisk undersøgelse.

  • Psykologisk bistand: Afdækning og bearbejdning af psykiske problemstillinger gennem samtaleforløb. Det kan fx dreje sig om stressrelaterede symptomer, angsttilstande, depression eller selvværdsproblematikker.

  • Neuropsykologisk undersøgelse: Forholdet mellem hjernen og adfærden - herunder kognition og følelser.


Pris

I de tilfælde hvor den psykologiske bistand er en del af undervisningsforløbet, er det ikke forbundet med betaling for kursisten. Det er, som de øvrige indsatser ved CSV, gratis for borgere i Kolding Kommune.

For kursister hos CSV er det heller ikke forbundet med ekstrabetaling, at der ydes en neuropsykologisk indsats – dette inkluderer dog ikke en fuld neuropsykologisk undersøgelse af kursisten.

En neuropsykologisk undersøgelse af borger, der ikke er kursist hos CSV, koster 15.200 kr. + evt. kørsel. Kørsel er 400 kr. for hver konsultation væk fra CSV’s matrikler.

En kognitiv vurdering (basisundersøgelse) af en borger, der ikke er kursist hos CSV, koster 7.800 kr. En udvidet kognitiv vurdering koster 11.500 kr.

Det er i dialog mellem bestiller (typisk jobkonsulent/sagsbehandler) og CSV psykolog, at det aftales, hvilken type af undersøgelse, der er relevant og passende i det konkrete tilfælde.

Retningslinjer for psykologområdet
Af hensyn til kvalitet og validitet af en psykologisk undersøgelse stilles der to betingelser til borgeren:

  • At borgeren i mindst tre måneder forud for undersøgelsen ikke har haft et aktivt misbrug af alkohol eller andre rusmidler.

  • At borgeren kan tale og forstå dansk uden brug af tolkebistand.


Kontakt

Psykologerne holder til på henholdsvis Skovvejen 1A og Dyrehavevej 108D i Kolding. Du vil få besked ved indkaldelse om, hvor du skal møde frem.


Dorte Jacobsen
Aut. psykolog (neuro)
Skovvejen 1B, 6000 Kolding

Tlf.: 51 77 89 86
Mail: dojac@kolding.dk

Michelle Hofman
Aut. psykolog
Dyrehavevej 108D, 6000 Kolding

Tlf.: 20 52 42 76
Mail: micho@kolding.dk