Erhvervet hjerneskade - undervisning

Hjerneskade undervisning

Undervisningen er for dig, der har fået en hjerneskade efter fx blodprop, hjerneblødning, arbejdsskade, trafikskade eller anden pludselig opstået skade på hjernen.

Undervisningen tilrettelægges for op til et halvt år ad gangen, og der undervises normalt i tidsrummet kl. 08.30 til 14.45. Undervisningen tilrettelægges individuelt, og der undervises på små hold.

På alle hold handler undervisningen altid om at kompensere for følgerne efter en skade. Gennem undervisningen er målet at udvikle redskaber og strategier til hverdagen.

Alle kursister visiteres til undervisning på baggrund af en personlig samtale og eventuelt en screening. Screeningen kan eventuelt suppleres med en personlig afdækning.

Under særlige omstændigheder er der mulighed for kørselsordning. Undervisningen er gratis for borgere i Kolding Kommune.


Eksempler på hold

 • Sprog og kultur
 • Hukommelsestræning
 • Kognitive strategier
 • Digital borger
 • Stille bevægelse
 • Brug kroppen - træn hjernen (indendørs / udendørs)
 • Ud med sproget
 • Træværksted
 • Køkken
 • Digital kreativ værksted
 • Kreativ værksted
 • Hobby og fritid
 • Musik og indspilning


Undervisningen har fokus på

 • Sociale færdigheder
 • Personlig identitet
 • Initiativ
 • Erkendelse af handicap
 • Kommunikation
 • Hukommelse
 • Planlægning og strukturering
 • Overblik
 • Koncentration
 • Opmærksomhed
 • Sprog/sprogforståelse
 • Fysiske og motoriske færdigheder
 • Rum-retningssans

 

Kursustilbud til pårørende

Hvert halve år afholder CSV et kursus målrettet pårørende. Det kan være partner, søskende, børn eller forældre til en person, der har fået en skade på hjernen.

Tilmelding skal ske til psykolog Dorte Jacobsen på mail: dojac@kolding.dk

Næste omgang af pårørendekurset foregår på følgende datoer:

 • Torsdag d. 13. april, kl. 17.00 - 19.00
 • Torsdag d. 4. maj, kl. 17.00 - 19.00
 • Onsdag d. 17. maj, kl. 17.00 - 19.00
 • Torsdag d. 1. juni, kl. 17.00 - 19.00


Kurset afholdes ved CSV på Skovvejen 1A i Kolding.

Det er gratis at deltage. 

Læs brochuren om "Pårørendekurset"Klik på brochurerne for at læse mere om erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade


Mental træthed


Kontakt

Hanne Holst
Fagkonsulent

Tlf.: 51 40 75 07
Mail: hannh@kolding.dk

 

 

Hanne Holst
Fagkonsulent

Tlf.: 51 40 75 07
Mail: hannh@kolding.dk


Ann-Louise Stricker
Underviser

Tlf.: 29 31 44 01
Mail: anstr@kolding.dk

 

Gerda Dam
Underviser

Tlf.: 30 89 51 05
Mail: gerda@kolding.dk 

 

Tina Reese
Pædagogisk medhjælper

Tlf.: 23 99 48 35
Mail: tinre@kolding.dk

 

<--! Monsido -->