Neuropsykologiske ydelser

Psykologerne ved CSV

Neuropsykologi er forholdet mellem hjernen og adfærden - herunder kognition og følelser.

Hvad er neuropsykologi?

Neuropsykologi handler om det, der sker i hjernen. Det kan handle om personens kognitive funktionsniveau, eksempelvis hvorfor man har svært ved at huske. Det kan også handle om at finde forklaringer på personens følelser og adfærd.

CSV’s neuropsykolog kan indgå på tværs af forskellige fagområder. Et eksempel kunne være i vores team for personer med erhvervet hjerneskade. Her tester neuropsykologen kursistens evne til koncentration, indlæringsevne, hukommelse, sprog, planlægning, problemløsning mv.


Neuropsykologens specialer

  • Neuropsykologisk undersøgelse: Kan dække fra skitsering af de kognitive udfordringer til en fuld neuropsykologisk undersøgelse. Der udarbejdes en rapport, der bidrager til en øget forståelse af skaden/sygdommens kognitive, personlighedsmæssige og/eller emotionelle følger.

  • Kognitiv vurdering / Udvidet kognitiv vurdering: Test og samtale, der i sin form er mindre omfattende end en fuld neuropsykologisk undersøgelse. Formålet er at afdække borgerens kognitive profil herunder styrker og svagheder som afsæt for videre vurdering af uddannelses-/undervisningsparathed og/eller arbejdsevne.

  • Fagsupervision: Tilbud til professionelle, der arbejder direkte med borgere, der har neuropsykologiske udfordringer. Det kan fx være jobkonsulenter og sagsbehandlere, der gerne vil have flere værktøjer i arbejdet med målgruppen. Eksempler på fokusområder er konfliktnedtrapning, den vanskelige samtale, udarbejdelse af handleplan og kommunikative færdigheder.


Pris

For kursister hos CSV er det ikke forbundet med ekstrabetaling, at der ydes en neuropsykologisk indsats – dette inkluderer dog ikke en fuld neuropsykologisk undersøgelse af kursisten.

En "Neuropsykologisk undersøgelse" af borger, der ikke er kursist ved CSV, koster 15.200 kr. + evt. kørsel. Kørsel er 400 kr. for hver konsultation væk fra CSV’s matrikler.

En "kognitiv vurdering" af borger, der ikke er kursist ved CSV koster 7.800 kr. + evt. kørsel. Mens en "Udvidet kognitiv vurdering" koster 11.500 kr. + kørsel.

Det er muligt for såvel jobcentre, andre professionelle samarbejdspartnere samt private borgere at tilkøbe denne ydelse. Det vil være en konkret vurdering og en drøftelse mellem psykolog og bestiller, hvilken af de tre typer af undersøgelser, der er hensigtsmæssig.


Betingelser

Af hensyn til kvalitet og validitet af en psykologisk undersøgelse stilles der to betingelser til borgeren:

  • At borgeren i mindst tre måneder forud for undersøgelsen ikke har haft et aktivt misbrug af alkohol eller andre rusmidler.

  • At borgeren kan tale og forstå dansk uden brug af tolkebistand.


Kontakt

Dorte Jacobsen
Aut. psykolog (neuro)

Tlf.: 51 77 89 86
Mail: dojac@kolding.dk

Michelle Hofman
Aut. psykolog

Tlf.: 20 52 42 76
Mail: micho@kolding.dk