Hvad er CSV?

CSV Kolding organisationsdiagram

Se organisationsdiagram

CSV Kolding er et kompentenceudviklingscenter under Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Kolding Kommune. Vores fulde navn er Center for specialundervisning og rådgivning for unge og voksne. Et navn, der er blevet ændret flere gange siden institutionen blev etableret af Vejle Amt tilbage i 1988 under navnet "Skovgården".

Vores overordnede mission er at yde undervisning, vejledning, afprøvning og rådgivning til mennesker med funktionsnedsættelser, så disse i videst muligt omfang har mulighed for at tage aktiv del i samfundslivet, som fx at tage en uddannelse, komme i beskæftigelse eller i det hele taget opnå en meningsfyldt tilværelse.

 

CSV er opdelt i tre overordnede områder, der samarbejder på kryds og tværs:

- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 - 25 år. Det er for de unge, der ikke vil kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte. Undervejs i uddannelsen udvikler de alle sider af sig selv - fagligt, socialt, personligt og kommunikativt. I 2007 blev STU'en etableret i Kolding.

I 2017 åbnede CSV yderligere en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Christiansfeld. Formålet er det samme som i Kolding, nemlig at eleverne udvikler sig fagligt, personligt, socialt og kommunikativt. Eleverne i Christiansfeld er kendetegnet ved, at de har behov for hjælp til personlig pleje og en tættere guidning end eleverne i Kolding.

- Voksenspecialundervisning (VSU) er kompenserende undervisning for eksempelvis mennesker med læse-, stave- og matematikvanskeligheder. Vi har også forskellige hold for personer med en psykisk sårbarhed herunder studieforberedende og studieunderstøttende tilbud til unge og voksne.

Det er ligeledes i denne afdeling, at der er undervisningstilbud til unge og voksne, der har fået en skade på hjernen. Det kan fx være hjerneblødning, blodprop eller trafikskade, men vi har også mange kursister med senfølger efter hjernerystelse eller kognitivfølger efter stress. Fagene kan fx handle om at udvikle kompenserende strategier, erkendelse af nye livsvilkår og lære eller genlære færdigheder.

- Kommunikation & Teknologi (KOM) har eksperter ansat i forhold til tale-, høre- og synsudfordringer. Det kan handle om indstilling af høreapparater, at finde det rette synshjælpemiddel, mobilityundervisning for blinde, eller udfordringer knyttet til det at tale eller bruge sin stemme. IT-hjælpemidler som fx alternativ betjening af PC og strukturredskaber hører også under dette område.

I Kommunikation & Teknologi er der et tæt samarbejde med de øvrige kommuner i trekantområdet. Det betyder, at kommunerne i fællesskab kan sikre en stor grad af faglighed – også på områder, der er meget sjældne. Alle kommunerne er med i det landsdækkende faglige netværk DTHS, der arbejder for viden- og metodeudvikling inden for tale-, høre- og synsområdet.

CSV's tilbud er gratis for borgere bosat i Kolding Kommune. Det samme gælder for borgere bosat i Fredericia Kommune i forhold til undervisningstilbud i afdelingerne: Voksenspecialundervisning og Hjerne & Kognition.

Voksenspecialundervisning skal man visiteres til, og alle kursister deltager først i en personlig samtale, hvor man får afklaret, hvad der skal arbejdes med, interesser, motivation med videre. Optag på STU'en sker gennem UU vejlederne, der typisk har fulgt eleven i grundskolen.

Også i kommunikationsafdelingen er der forskellige kriterier, hvor det afhænger af en konkret vurdering af, hvorvidt man er i målgruppen for vores ydelser. Man er altid velkommen til at kontakte CSV på tlf.: 79 79 29 99 eller mail: csv@kolding.dk  for at høre nærmere.

Du kan også blive klogere på CSV ved at klikke dig rundt på denne hjemmeside.