IKT - Kommunikationshjælpemidler

IKT - kommunikationshjælpemidler

IKT er en bred vifte af teknologi, som kan hjælpe borgere – både børn og voksne – som har brug for kompenserende hjælpemidler til kommunikation eller strukturering af hverdagen.

Det kan fx være hjælpemidler til:

  • Kommunikation/tale
  • Støtte til hukommelse
    planlægning, overblik og struktur i hverdagen
  • Oplæsning
  • Støtte til skriftlig kommunikation
  • Betjening af computere m.m. til borgere med motoriske vanskeligheder


Formålet med brug af IKT-hjælpemidler er, at borgeren forbedrer sine muligheder for en aktiv hverdag.


Ansøgning om IKT-hjælpemiddel

Du skal selv ansøge om IKT-hjælpemidler ved Hjælpemiddelafdelingen, Kolding Kommune på tlf. nr. 79 79 70 50 dagligt kl. 8.30 – 9.30 og kl. 12.00 – 13.00 eller pr. mail: hjaelpemidler@kolding.dk.

 

Hvad kan CSV tilbyde?

Du kan også henvende dig direkte til IKT-konsulenterne, som kan hjælpe med ansøgning til Hjælpemiddelafdelingen i Kolding Kommune, som er dem, der behandler ansøgningen.

CSV Kommunikation & Teknologi afprøver og vurderer i dialog med borgeren, hvad der er det bedst egnede hjælpemiddel, hvis ansøgningen imødekommes.

Vi opstiller, instruerer/underviser i brug af hjælpemidlet og hjælper med videre sagsbehandling.

Hvis Hjælpemidlet bevilges, hjælper vi med opsætning og reparation af hjælpemidlerne.

Afprøvning mv. er gratis.

 

Medarbejdere

Kim Rasmussen
IKT-konsulent

Kirsten Nielsen

IKT-konsulent


Michal Jørgensen

Syns- og IKT-Konsulent


Mogens Liin

Syns- og IKT-Konsulent