Pårørendekursus

Hjernen forklaret af neuropsykolog

CSV har et tilbud til pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade.

Tilmelding skal ske til psykolog Dorte Jacobsen på mail: dojac@kolding.dk 

Næste omgang af pårørendekurset kommer til efteråret. Det er i alt fire gange af to timer.

Datoer for efteråret 2024:

 • Torsdag d. 12. september, kl. 17.00 - 19.00
 • Torsdag d. 3. oktober, kl. 17.00 - 19.00
 • Torsdag d. 10. oktober, kl. 17.00 - 19.00
 • Torsdag d. 24. oktober, kl. 17.00 - 19.00

Kurset afholdes ved CSV på Skovvejen 1A i Kolding. Det er gratis at deltage.


Indhold

Samfundets tilbud om behandling, genoptræning og rehabilitering henvender sig først og fremmest til den hjerneskadede.

Men når en ægtefælle/samlever, mor/far, datter eller søn får en hjerneskade, ændres vilkårene også for den pårørende, og det medfører oftest en fuldstændig ukendt situation.

 • Man bliver dybt rystet over den ramtes skade

 • Den indbyrdes rollefordeling ændres drastisk

 • Man skal prøve at tage vare på sig selv

 • Venner og familie har svært ved at forstå den nye og svære situation


Hensigten med tilbuddet er, at den pårørende bliver bedre rustet til at klare hverdagen - både praktisk og følelsesmæssigt.


Eksempler på emner

 • Hjerneskadens følgevirkninger, synlige og usynlige

 • Sorgens og krisens betydning både for den skadede og de pårørende

 • At finde nye veje, nye muligheder i den forandrede hverdag

 • Eller emner, som I finder vigtige

 • Kaffe/te og debat/erfaringsudveksling

Kurset afholdes af psykolog og underviser fra CSV.

Vi vil komme med oplæg, hjælpe snakken i gang, stille spørgsmål, foreslå diskussionsemner og tilbyde at strukturere den enkelte aften.

Vi vil også sikre, at det hele foregår i respekt for den enkeltes personlige grænser.

Der er ikke tale om terapi, men snarere hjælp til selvhjælp, og en mulighed for at tale med andre i samme situation. Det kan handle om at blive lyttet til og om at udveksle viden og erfaring. Man opdager, at man ikke er alene om de følelser, tanker og problemer, som opstår, når ens nære bliver ramt.

Kurset henvender sig primært til ægtefæller/samlevere, voksne børn eller anden nær pårørende til den senhjerneskadede.

Hvis der er basis for det, vil der blive oprettet særskilt tilbud for voksne børn til den skadede.

Kurset er gratis.


Tilmelding

Du kan tilmelde dig eller høre nærmere ved psykolog Dorte Jacobsen.

Dorte Jacobsen
Aut. psykolog

Tlf.: 51 77 89 86
Mail: dojac@kolding.dk