Psykisk sårbar

Psykisk sårbar

Undervisningen henvender sig til unge og voksne med psykiske og socio-emotionelle vanskeligheder.

Vi har en empowermentbaseret tilgang, hvor kursisten altid har medindflydelse på det faglige indhold og processen.

Vi underviser på små hold, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte kursists ønsker og udviklingsproces. Den individuelle undervisningsplan laves i samarbejde med kursisten.

Nogle hold tager udgangspunkt i den enkeltes særlige interesser, men samtidigt øves det sociale, og personer udvikler sig på det psykiske område.

Herudover har vi undervisning som er hjælp til selvudvikling. Kursisterne lærer sig selv bedre at kende og får værktøjer til selvudviklingsprocesser.

Lærerne har en anerkendende tilgang til kursisterne med overvejende fokus på fremtid.

Indholdet på kurserne varierer efter kursisternes behov men kan være teori om angst og depression, egenomsorg, mindfulness, eksternalisering, narrative teknikker, motion, kostvejledning, søvn, livsstil, kognitive handleeksperimenter, konfliktløsning, kropssprog, assertionstræning, praktik og identitetsopbygning.

Vi har undervisning, der henvender sig til særlige grupper, eller som har specifikke mål. Det kan være traumatiserede flygtninge, kvinder der har været udsat for overgreb og kursister for hvem, målet er at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi kan arrangere særlige kurser ved henvendelse fra grupper både i vores lokaler og andre steder. Vi kan desuden tilbyde oplæg og små temadage for andre som arbejder med målgruppen eller grupper af pårørende.

Vi afholder visitationssamtaler for at give det rigtige tilbud til den enkelte kursist.


Brochurer

Klik på brochurerne og bliv klogere på undervisningen.


VSU undervisning i Kolding

 


Kontakt

Christina Vibe Utzon
Fagkonsulent

Tlf.: 51 43 73 45
Mail: chrut@kolding.dk

 

 

Christina Vibe Utzon
Fagkonsulent

Tlf.: 51 43 73 45
Mail: chrut@kolding.dk

 

Jesper Hvingel
Underviser

Tlf.: 51 77 89 82
Mail: jhvi@kolding.dk

 

Nanna Troulsen
Underviser

Tlf.: 21 32 25 80
Mail: natr@kolding.dk

 

Theresa Puggaard Kristensen (orlov)
Underviser

Tlf.: 51 36 70 14
Mail: thekr@kolding.dk 

 

Tina Reese
Pædagogisk medhjælper

Tlf.: 23 99 48 35
Mail: tinre@kolding.dk

 

Ulla Jørgensen
Underviser

Tlf.: 23 88 45 42
Mail: uljor@kolding.dk