Psykisk sårbar

Psykisk sårbar

Undervisningen henvender sig til unge og voksne med psykiske og socio-emotionelle vanskeligheder.

Vi har en empowermentbaseret tilgang, hvor kursisten altid har medindflydelse på det faglige indhold og processen.

Vi underviser på små hold, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte kursists ønsker og udviklingsproces. Den individuelle undervisningsplan laves i samarbejde med kursisten.

Nogle hold tager udgangspunkt i den enkeltes særlige interesser, men samtidigt øves det sociale, og personer udvikler sig på det psykiske område.

Herudover har vi undervisning som er hjælp til selvudvikling. Kursisterne lærer sig selv bedre at kende og får værktøjer til selvudviklingsprocesser.

Lærerne har en anerkendende tilgang til kursisterne med overvejende fokus på fremtid.

Indholdet på kurserne varierer efter kursisternes behov men kan være teori om angst og depression, egenomsorg, mindfulness, eksternalisering, narrative teknikker, motion, kostvejledning, søvn, livsstil, kognitive handleeksperimenter, konfliktløsning, kropssprog, assertionstræning, praktik og identitetsopbygning.

Vi har undervisning, der henvender sig til særlige grupper, eller som har specifikke mål. Det kan være traumatiserede flygtninge, kvinder der har været udsat for overgreb og kursister for hvem, målet er at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi kan arrangere særlige kurser ved henvendelse fra grupper både i vores lokaler og andre steder. Vi kan desuden tilbyde oplæg og små temadage for andre som arbejder med målgruppen eller grupper af pårørende.

Vi afholder visitationssamtaler for at give det rigtige tilbud til den enkelte kursist.


Brochurer

Klik på brochurerne og bliv klogere på undervisningen.


VSU undervisning i Kolding

 


Kontakt

Christina Vibe Utzon
Fagkonsulent

Tlf.: 51 43 73 45
Mail: chrut@kolding.dk

 

 

Christina Vibe Utzon
Fagkonsulent

Tlf.: 51 43 73 45
Mail: chrut@kolding.dk

 

Jesper Hvingel
Underviser

Tlf.: 51 77 89 82
Mail: jhvi@kolding.dk

 

Nanna Troulsen
Underviser

Tlf.: 21 32 25 80
Mail: natr@kolding.dk

 

Theresa Puggaard Kristensen
Underviser

Tlf.: 51 36 70 14
Mail: thekr@kolding.dk


Thomas Juhl
Underviser

Tlf.: 24 45 58 78
Mail: thoju@kolding.dk 


Ulla Jørgensen
Underviser

Tlf.: 23 88 45 42
Mail: uljor@kolding.dk

 

CSV har i en lang årrække leveret voksenspecialundervisning til Fredericia Kommune.

Et af undervisningstilbuddene er "Liv og Mod", der har fokus på unge og voksne, hvor stress, angst og depression spænder ben for karriere og uddannelse.

Vi spurgte en af kursisterne, hvad vedkommende havde fået ud af forløbet.

- Da jeg startede på CSV, var jeg i gang med at finde min vej tilbage til livet igen efter mange år med nedtur, mistrivsel og ikke mindst årelang alkoholmisbrug.

- På CSV kunne jeg virkelig mærke, hvor meget gåpåmod det gav mig, at vi som gruppe blev involveret i undervisningen. Her fik hver enkelt kursist medbestemmelse, og vi blev hørt og set på en ægte og aldrig påtaget facon.


Psykolog tilknyttet "Liv og Mod"

Kursisterne lærer at anvende teknikker og værktøjer så eksempelvis stress, angst, depression og andre psykiske og sociale udfordringer får mindre styring over deres liv.

Målet er, at de på sigt formår at fokusere arbejdsmarkedsrettet og håndtere de forventninger, de møder i forhold til f.eks. job, praktik eller uddannelse med større psykisk robusthed og styrket selvværd og selvtillid.

"Liv og Mod" har tilknyttet egen psykolog til forløbet. Noget mange af kursisterne giver udtryk for gør en stor forskel.

- Nu starter mit liv ude i den "virkelige" verden, og jeg føler mig mere end klar, jeg føler mig rigtig godt klædt på med alle de gode input, jeg har fået med via CSV og den dygtige psykolog, der er tilknyttet stedet.


Om kurset

  • Man skal henvises til tilbuddet via sagsbehandler / jobkonsulent i Fredericia Kommune.
  • Deltagerne er fra 16 år og opefter.

 

<--! Monsido -->