Tale/stemme

Talekonsulent

Målgrupper:

  • Borgere som efter en erhvervet hjerneskade har sproglige vanskeligheder
  • Borgere som efter en erhvervet hjerneskade eller progredierende lidelser som fx Parkinson, sclerose og ALS har fået tale- og stemmevanskeligheder
  • Borgere som har stemmeproblemer i form af stemmetræthed, og/eller hæshed
  • Borgere som ønsker en stemmetransformation (feminisering/maskulinisering)
  • Borgere som har mundhule- eller halskræft og derfor har problemer med udtalen eller stemmen
  • Borgere som stammer
  • Borgere med generelle stemme/talevanskeligheder


Hvordan:

Undervisningen tilrettelægges individuelt og foregår som eneundervisning eller på små hold.

Borgere kan henvises gennem læger eller henvende sig direkte til os, hvorefter behovet for undervisning og vejledning afdækkes.


Hvor:

CSV Kommunikation & Teknologi
Skovvejen 1A, 6000 Kolding

Tlf.: 79 79 29 99
Mail: tale-stemme@kolding.dk