Organisationsdiagram marts19 800x400

 

CSV Kolding er et kompentenceudviklingscenter under Børne-, uddannelses- og arbejdsmarkedsforvaltningen (BUAF) i Kolding Kommune. Vores fulde navn er Center for specialundervisning og rådgivning for unge og voksne. Et navn, der er blevet ændret flere gange siden institutionen blev etableret af Vejle Amt tilbage i 1988 under navnet "Skovgården". 

Vores overordnede mission er at yde undervisning, vejledning, afprøvning og rådgivning til mennesker med funktionsnedsættelser, så disse i videst muligt omfang har mulighed for at tage aktiv del i samfundslivet, som fx at tage en uddannelse, komme i beskæftigelse eller i det hele taget opnå en meningsfyldt tilværelse.

 

CSV er opdelt i tre overordnede områder, der samarbejder på kryds og tværs:

  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 - 25 år. Det er for de unge, der ikke vil kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte. Undervejs i uddannelsen udvikler de alle sider af sig selv - fagligt, socialt, personligt og kommunikativt. I 2007 blev STU'en etableret i Kolding.

  • STU Christiansfeld I 2017 åbnede CSV en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Christiansfeld, hvor eleverne har behov for en tættere guidning end eleverne i Kolding. Også her er der tale om en treårig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 - 25 år. 

  • Voksenspecialundervisning (VSU) er kompenserende undervisning for eksempelvis mennesker med læse-, stave- og matematikvanskeligheder. Vi har forskellige hold for personer med en psykisk sårbarhed og en lang række fag målrettet mennesker, der har fået en skade på hjernen efter fx en blodprop, hjerneblødning, trafikskade, hjernerystelse eller lignende..

  • Kommunikation & teknologi (KOM) har eksperter ansat i forhold til tale-, høre- og synsudfordringer. Det kan handle om indstilling af høreapparater, at finde det rette synshjælpemiddel, mobilityundervisning for blinde, eller udfordringer knyttet til det at tale eller bruge sin stemme. IT-hjælpemidler som fx alternativ betjening af PC og strukturredskaber hører også under dette område. 

    I Kommunikation og Teknologi er der et tæt samarbejde med de øvrige kommuner i trekantområdet. Det betyder, at kommunerne i fællesskab kan sikre en stor grad af faglighed – også på områder, der er meget sjældne. Alle kommunerne er med i det landsdækkende faglige netværk DTHS, der arbejder for viden- og metodeudvikling inden for tale-, høre- og synsområdet. 

CSV's tilbud er gratis for borgere bosat i Kolding Kommune. Voksenspecialundervisning skal man visiteres til, og alle kursister deltager først i en personlig samtale, hvor man får afklaret, hvad der skal arbejdes med, interesser, motivation med videre. Optag på STU'en sker gennem UU vejlederne, der typisk har fulgt eleven i grundskolen. 

Også i kommunikationsafdelingen er der forskellige kriterier, hvor det afhænger af en konkret vurdering af, hvorvidt man er i målgruppen for vores ydelser. Man er altid velkommen til at kontakte CSV på tlf.: 79 79 29 99 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at høre nærmere. 

Du kan også blive klogere på CSV ved at klikke dig rundt på denne hjemmeside.