Mange veje til kommunikation ved STU Christiansfeld

Created: 24. november 2023

På STU’en Christiansfeld går elever med et begrænset eller slet intet verbalt sprog – så hvordan arbejder personale og elever med kommunikation i dagligdagen?

Det er onsdag formiddag, og Mikkel er netop blevet kørt til undervisning ved CSV af pædagogerne fra sit bosted. Han bliver mødt på parkeringspladsen af fagkonsulent ved STU’en i Christiansfeld, Malene Gydesen. Med sig har hun en tavle med billeder og piktogrammer, der fortæller, hvad der skal ske i dag.

- Det er vigtigt for Mikkel, at han kender programmet, hvem han skal være sammen med, og hvem der henter ham igen. Derfor bruger vi forskellige former for billedstøttet kommunikation, fortæller Malene Gydesen.

Stor værktøjskasse

Fælles for elevgruppen i Christiansfeld er, at de er udfordret kommunikativt på forskellige niveauer. Der er brug for at finde ind til hver enkelt elev for at kunne afkode ønsker, behov, motivation og interesser. Det er et arbejde, hvor personalet i Christiansfeld bruger en stor værktøjskasse med fx piktogrammer, billeder, video, tegn til tale, IKT-hjælpemidler og andre former for alternativ supplerende kommunikation forkortet ASK.

- Vi har fx Caroline, der slet ikke har et verbalt sprog. Hun bruger sin ipad til at fortælle. Så optager vi små videoer, som hun kan vise derhjemme, og når familien er på tur, så optager de små videoer, som hun kan vise hos os. Det overordnede formål er at styrke elevens selvstændighed og indflydelse på eget liv, at vi flytter os fra at gætte på, hvad hun vil, til at opnå en reel kommunikation, siger pædagog Louise Skytte Rasmussen.

Billedtekst: Pædagog Mette Paulin bruger billedstøttet kommunikation, når hun gennemgår dagens program.


Hver elev er unik

Når en elev starter på den treårige ungdomsuddannelse, så bruger personalet mange kræfter på at afkode, planlægge og udføre målrettet kommunikation med hver enkelt elev. Her er hver elevs forudsætninger forskellige, og det kræver opmærksomhed, tålmodighed og faglighed at finde den rette strategi.

- Man kan godt tænke, at piktogrammer blot er illustrationer. Men har eleven fx en hjernebetinget synsnedsættelse, så har de måske brug for en bestemt farvekombination med bestemt kontrast. Et menneske med autisme er ofte meget detaljeorienteret, og man skal derfor overveje, hvor detaljeret et piktogram skal være. Det er vores opgave som uddannet personale, at få opbygget relationen og få kommunikationen til at lykkes, siger pædagog Mette Jørgensen.

Personalet arbejder bevidst med sanser og arousal for at skabe et helhedsorienteret billede omkring eleven. Hver dag har de fokus på de otte forskellige sanser, vi har som mennesker. Set udefra kan den enkelte elevs udvikling fremstå beskeden, men ved STU’en i Christiansfeld fejrer man de små ryk og gør en dyd ud af at dokumentere og videreformidle til relevante parter til glæde for elevens næste skridt i livet.

Redskaber til fremtiden

For de unge på STU’en i Christiansfeld vil næste skridt i deres begyndende voksenliv for de fleste være ”Aktivitets- og samværstilbuddet” ved SOJA. Derfor arbejdes der med brobygningsaktiviteter, så den akkumulerede viden bringes videre for at give den unge et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

 

Faktaboks

I 2017 åbnede CSV en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Christiansfeld. Formålet er det samme som i Kolding, nemlig at eleverne udvikler sig fagligt, personligt, socialt og kommunikativt.

Eleverne i Christiansfeld er kendetegnet ved, at de har behov for en tættere guidning end eleverne i Kolding. De har typisk multiple funktionsnedsættelser og er udviklingsmæssigt ikke alderssvarende.

- Læs mere om STU'en i Christiansfeld