Psykologisk bistand

Psykologerne ved CSV

Afdækning og bearbejdning af psykiske problemstillinger gennem samtaleforløb. Det kan fx dreje sig om stressrelaterede symptomer, angsttilstande, depression eller selvværdsproblematikker.

Psykologerne indgår som en ressource på tværs af CSV’s afdelinger. Det betyder, at vi har ydelser målrettet elever på STU’en og for vores kursister på hold for både psykisk sårbare og kursister med en erhvervet hjerneskade.

Udover den direkte kontakt til elever og kursister, så er der på psykologområdet også tilbud og aktiviteter målrettet fagpersoner og for pårørende.

Som borger uden kontakt til CSV har du ikke mulighed for at benytte dig af tilbuddene. Det kan dog være muligt via anden kommunal instans som fx jobcenteret at tilkøbe forløb.

 • Psykologisk samtaleforløb: Fokus kan fx være på psykologiske problemstillinger som stressrelaterede udfordringer, angsttilstande, depression og selvværdsproblematikker.

  Samtale og fælles refleksion vil være det centrale i det terapeutiske forløb, men ofte vil udfordring af negative automatiske tanker, uhensigtsmæssige handlemønstre mv. indgå i form af eksempelvis eksponerings- og opmærksomhedsøvelser.

  Kernen i den terapeutiske proces er at understøtte borgeren i en forandring af tidligere negative tanke- og handlemønstre. Dette vil ske med afsæt i accept og erkendelse samt fælles udforskning af borgerens selvopfattelse.

 • Forløb for STU-elever: Elever mellem 16-25 år indskrevet på den treårige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor der er brug for en særlig indsats i forhold til psykologiske problemstillinger.

  Formålet er at afdække omfanget og sværhedsgraden af den psykiske problemstilling og ad den vej understøtte den unges bearbejdning af svære følelsesmæssige oplevelser/tilstande. Den unge opnår en større indsigt i sammenhængen mellem følelser, tanker og adfærd med henblik på forandring af uhensigtsmæssige/fastkørte handlemønstre.

 • Forløb for psykisk sårbare: Målgruppen er unge og voksne kursister hos CSV, der har psykiske og socio-emotionelle vanskeligheder med behov for en særlig indsats.

  Første skridt er at afdække omfanget og sværhedsgraden af den psykiske problemstilling. Dernæst at understøtte kursistens bearbejdning af svære følelsesmæssige oplevelser/tilstande og øge kursistens indsigt i sammenhængen mellem følelser, tanker og adfærd med henblik på forandring af uhensigtsmæssige/fastkørte handlemønstre. På den baggrund samarbejder kursisten med psykologen om at udvikle velfungerende mestringsstrategier.

 • Samtaler med kursister fra ”Livskundskab og modstandskraft”: CSV har et undervisningstilbud for borgere i Fredericia Kommune, der hedder ”Livskundskab og modstandskraft”. Her er der fastlagte psykologsamtaler, der indgår som en del af forløbet, hvor fokus vil være på den enkeltes psykologiske problemstillinger – eksempelvis: Angst, depression, stress, identitet, selvfortælling, misbrug, forbier og selvværds- og selvtillidsproblematikker.

  Længden af det terapeutiske samtaleforløb følger kursets varighed.


Kontakt


Michelle Hofman
Aut. psykolog

Tlf.: 20 52 42 76
Mail: micho@kolding.dk


Dorte Jacobsen
Aut. psykolog (neuro)

Tlf.: 51 77 89 86
Mail: dojac@kolding.dk